24 กันยายน 2550 04:49 น.

...เด็กหญิง..นักดนตรี...

เพรง.พเยีย


๏ แดดสายระบายแสง 
ลงทอดแหล่งขึ้นลีลา
ให้ตื่นอย่างชื่นตา
รับสว่างอีกกลางวัน

๏ เดินท่องด้วยสองเท้า
ขณะเคล้าด้วยฝุ่นควัน
หลากผู้และแผกพันธุ์ 
มาร่วมทบ..บนวิถี

๏ อีกบทริมฟุตปาธ 
กับหวังวาดหนึ่งชีวี
เด็กหญิงนักดนตรี 
บรรเลงสรรค์คีตะศิลป์

๏ เสียงดังนั้นประดุจ 
หวังจะหยุดผู้ผ่านยิน
"มาเถอะ..มาซับจินต์ 
มาฟังเสียงหนูบรรสาน

๏ หนูตีขวดพลาสติก
ระรัวริกด้วยสำราญ
หวังใจผู้เจือจาน 
อย่าเดินข้ามแค่มองขัน

๏ ป๊อก..ป๊อก..กระทบแปลก  
เพื่อใช้แลกเป็นรางวัล
อย่าเยาะ..อย่าเพียงหยัน  
เป็นขอทานข้างถนน

๏ เติบโตกับสองตา 
ที่เกิดมากับมืดมน
โถมซ้ำความขัดสน 
จึงจำสู้มาขายเสียง

๏ แลกทานเพื่ออิ่มท้อง 
กับทำนองแปลกสำเนียง
ขอเพื่อจะอยู่เพียง 
ต่อความหวังชีวิตหนู"

๏ หลากบท..ริมฟุตปาธ
ที่ดื่นดาษแค่มองดู
บ้างแสนจะอดสู
และบ้างสุดจะสงสาร

๏ "ใครนะ...ใจทมิฬ ! 
คอยหากินกับเด็กพิการ"
เสียงสาป..คนสามานย์  
ที่แอบร่างอยู่เบื้องหลัง

๏ หนึ่งเหรียญเศษสตางค์   
ที่อาจอ้างเพื่อประทัง
เป็นเหรียญแห่งความหวัง  
หรือเพียงกลแห่งการขาย

๏ ทุกยื่นเหรียญที่หยอด 
เพื่ออยู่รอดหรือทำลาย
เด็กหญิงคงบรรยาย 
ผ่านคำตอบเสียงดนตรี..				
12 กันยายน 2550 04:37 น.

..... เพียงผู้เดียว .....

เพรง.พเยีย


๏ ส่งคำนึงทอดปรายกับพรายแสง 
ดุจหลอมแหล่งใจสองเชื่อมคล้องหา
ตรงขอบโค้ง..เหลื่อมรุ้งหนึ่งปรุงมา 
จรดฟ้าต่างพื้น..ร่วมผืนเดียว

๏ หนึ่งจักข้ามขอบขัณฑ์มหรรณพ 
ไปบรรจบด้วยรักที่คอยเหลียว
กระซิบผ่านสายลมจนกลมเกลียว 
ว่าทุกเสี้ยว..หัวใจ..มอบให้แล้ว

๏ โปรดรับรู้อกออม..ถนอมนัก 
ด้วยใจภักดิ์มอบเคียงแต่เพียงแก้ว
ยังสดใสเฉกดาวที่พราวแพรว  
ยังแน่แน่วเฉกมั่นตะวันวง

๏ รับรู้เถิด..รอยพร่ำทุกคำไข 
จากห้วงใจเก็บออมมาน้อมส่ง
เพื่อถนอมรับขวัญอย่างบรรจง 
ที่ดำรงคงมั่นจากวันวาร

๏ หมองเอย..หมองจะปลดจนหมดสิ้น 
เหลือเพียงยินขับคำลำนำหวาน
เกี่ยวเราสอง..ร่วมหลอมกล่อมเพลงกาล 
สนิทนาน..ตราบสายลมหายใจ

๏ หลอมด้วยรื่นรดรินทุกถิ่นที่ 
นับแต่นี้จะล่วงพ้นไปหนไหน
ความผูกพัน..ความหมาย..แห่งสายใย 
จักตราไว้แนบขวัญนิรันดร

๏ ใจแนบใจ..อยู่เคียงแม้เพียงฝัน 
ด้วยผูกพันนั้นประจักษ์กว่าอักษร
ทุกคำนึงห่วงหา..ห่วงอาทร 
ล้วนจากอร...มอบสู่..เพียงผู้เดียว				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย