13 กุมภาพันธ์ 2551 05:04 น.

..... ณ รัก .....

เพรง.พเยีย


๏ บรรจงร่างรอยรักผ่านอักษร 
จากอกอร..ไหววามด้วยความหมาย
เป็นความนัยมอบถึง..เพียงหนึ่งชาย 
ไม่คลอนคลายหักเหสักเวลา

๏ เดือนต่อเดือน..ปีต่อปี..ที่เลยเผ่าน 
กี่เนิ่นนาน..ไม่เคยสิ้นถวิลหา
ถึงวันนี้..ยังคงเช่นเคยเป็นมา
ปรารถนาเคียงอยู่เพียงผู้เดียว

๏ เฝ้าถนอมเก็บไว้ดวงใจภักดิ์
ด้วยจำหลักลงแล้วอย่างแน่นเหนียว
ทุกอณู..ร้อยผสมจนกลมเกลียว
ทุกส่วนเสี้ยว..มอบสู่ขวัญอย่างบรรจง

๏ ต่อคำหวานอื่นใดมิไหวหวั่น
จะคลอนขวัญ..ปลื้มลอยให้พลอยหลง
เพียงหนึ่งเดียว..ที่ผูกพันอย่างมั่นคง 
และซื่อตรงเช่นคำอยู่ร่ำไป

๏ น้อยลงหรือ..สักครึ่งของกึ่งก้อย
รักจะพลอยร้างรา..ก็หาไม่
สองดวงตา..มิเคยแลแก่ผู้ใด
หนึ่งดวงใจ..มีเพียงเงาพี่เท่านั้น

๏ แม้ตระหนักว่ามิใช่..ดวงใจพี่
ก็ยินดีได้เคียงแค่เพียงฝัน
คอยคะนึงแอบนำมากำนัล
อยู่ข้างขวัญเช่นเงาที่เฝ้าคอย

๏ จะเป็นมิตรเป็นน้องที่ข้องเกี่ยว
ยามพี่เปลี่ยวหม่นเศร้าและเหงาหงอย
และอาจเป็น..เพียงร่างที่ไร้รอย
ที่จะพลอย..พรายยิ้มเมื่อยินดี

๏ อาจบางครั้ง..หวั่นไหวอาลัยหา
เมื่ออัตตาเติบตนจนล้นปรี่
อาจน้อยใจอยู่บ้าง..ในบางที
ตามวิถีแห่งคนในวงเวียน

๏ หากสุดท้าย..หัวใจที่ไหวเต้น
มันชัดเจนออกเผย..ไม่เคยเปลี่ยน
คือ ณ รัก ลึกล้ำอย่างจำเนียร
ที่เฝ้าเพียรผ่านเจือ..สู่เนื้อใจ

............................................

๏ อาจเป็นครั้งสุดท้าย..จดหมายรัก 
ที่จำหลักพร้อมเพื่อ..ถูกเผาไหม้
แต่รู้เถิด..คำน้องทุกความนัย 
คงตราไว้เช่นนั้น..ตราบวันวาย..				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย