30 มีนาคม 2551 20:50 น.

..... รอยวัน .....

เพรง.พเยีย


๏ ปลิดปลิวร่วงพรูลงสู่พื้น 
ดาษดื่นซากใบตรงเบื้องหน้า
ใบแล้วใบเล่า..หล่นคว้างมา
ราวเตือนว่า..ถึงแล้ว..ฤดูแล้ง

......................................

๏ ร้อนแล้งที่ประดังในครั้งนั้น
ใต้ตะวันฉายวาดลงสาดแสง
รอบวัฎหมุนเวียนคงเปลี่ยนแปลง
เติมแต่งเต็มกฎฤดูกาล

๏ แต่หากร้อนแล้งในวันนั้น
เหมือนฝัน..เหมือนมี..ปาฏิหาริย์
เมื่อเธอ..ผู้เสมือนดั่งดวงมาน
ก้าวผ่านเข้ามาปรากฏกาย

๏ แล้วโลกทั้งโลกก็เปลี่ยนไป
หัวใจไหวลามด้วยความหมาย
เสมือนหยาดหยดโรยขึ้นโปรยปราย
สลายรอยแล้งในแหล่งทรวง

๏ ค่อยค่อยซึมซับประทับไว้
สู่ใจด้วยแสนความแหนหวง
ละเลียดลึกล้ำใจทั้งดวง
หนึ่งช่วงลึกซึ้งอันตรึงตรา

๏ ก่อนหยดหยาดงามในยามแล้ง
จะเหือดแห้งด้วยแดดอันแผดกล้า
เพื่อคอยเลือนหายต่อสายตา
ลับลา..จนเหมือน..ไม่เคยมี

๏ ทิ้งไว้เพียงรอย..ที่ไร้ร่าง
อ้างว้าง..ว่างเปล่า..จนล้นปรี่
ผ่านวัน..ผ่านเดือน..ผ่านปี
วิถีทอดทางจนห่างไกล

......................................

๏ วันนี้..สายลมฤดูร้อน
พัดย้อนรอยวันจนหวั่นไหว
ปาฏิหาริย์..ลับล่วงผ่านดวงไฟ
เผาไหม้..กับคำนึง..ครั้งหนึ่งมี

				
2 มีนาคม 2551 07:37 น.

..... โสมส่องแสง .....

เพรง.พเยียวสันตดิลกฉันท์ ๑๔

๏  แสงโสมประโลมนยะจะกล่อม 
จะถนอมหทัยนวล
กล้ำกรึงคะนึงทุขะกระบวน  
มนะหวนบ่เลือนหาย

๏ มองจันทร์ก็ผันจิตะกระหวัด 
ปฏิพัทธะพี่ชาย
แม้ห่างระหว่างระยะจะหมาย 
จิตะคล้ายบ่คลายคลอน

๏ จันทร์เอยผิว์เผยบทะสล้าง 
รุจิพร่างฑิฆัมพร
ภาพเอยก็เผยบทะสะท้อน 
ตะละตอนก็ขับไข

๏ เยียบเย็นบ่เว้นขณะคะนึง 
พละตรึงกะหนึ่งใคร
โอ้ลาญจะผลาญจุละไฉน 
อุระไหม้ก็ยังคอย

๏ ดวงใจไฉนบ่ละถวิล  
บ่ชะจินตะจางรอย
แม้กาละผ่านกมละพลอย 
จะละห้อยระโหยหา

๏ หรือกรรมะนำทุรประสบ 
เฉพาะพบก็เพื่อพา
รับทัณฑ์มหันตะกะสภา- 
วะจะฝ่าก็สุดฝืน

.......................................

๏ พร่างพรายระบายศศินะแสง
ชุติแต่ง ณ ค่ำคืน 
ขอจันทระบั่นนิละทะมื่น
ทะนุยื่นประโลมนวล				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย