25 สิงหาคม 2551 05:42 น.

..... นางคอย ๒ .....

เพรง.พเยีย


๑
๏ กลิ่นเทียนธูปในห้องพระยังคละคลุ้ง 
ผสมปรุงกลิ่นไอมาลัยร่ำ
เสียงสวดมนต์เพียงแผ่วพอยินคำ 
แต่หัวค่ำ..ของคนอยู่บนเรือน


๒
๏ จากข่าวล่วงสู่หลังเมื่อครั้งบ่าย 
ก็วุ่นวายอกใจหาใดเหมือน 
เมื่อฟ้าพรุ่งกองทัพจะกลับเยือน 
ประกาศชัยให้สะเทื้อนไปทั่วแดน 

๏ โอ้พี่เอยแต่ครั้งเมื่อจำพราก 
ให้ลำบาก..อกน้องคำนึงแสน 
พี่สู้ศึกออกตัวไม่กลัวแกลน 
ด้วยสมแม้นเลือดหมายแห่งชายชาญ

๏ ปวงเทวาเดชะบุญพระคุณเจ้า 
ที่น้องเฝ้าส่งดวงจิตอธิษฐาน
ขอจงดลมีชัยเหนือภัยพาล 
ผู้รุกรานแผ่นดินจงสิ้นไป

๏ คอยเถิดคอยพบกันในวันพรุ่ง   
เมื่อขอบคุ้งเจิดจ้าสู่ฟ้าใหม่
จะรับขวัญผู้เป็นห้วงแห่งดวงใจ 
กลับเวียงชัยดั่งมั่นคำสัญญา


๓
๏ สองมือลูกประนมลงก้มกราบ 
ด้วยกำซาบคงเพราะคุณบุญรักษา
จึงประสิทธิ์อวยชัยทัพให้กลับมา   
ขับไพรีบีฑาจนปราชัย


๔
๏ ขอบฟ้างามรุ่งรางด้วยสางเรื่อ    
หอมกลิ่นเจือข้าวหุงเพิ่งสุกใหม่ 
ผสมฟืนควันเขม่าจากเตาไฟ 
ที่พาไหลลอยเคลื่อนจากเรือนครัว

๏ พอแดดสายทอดตัวลงทั่วถึง 
ก็อื้ออึงเสียงหัวเราะแลยิ้มหัว
ในยามนี้ข้าราษฎร์พ้นหวาดกลัว 
ทุกแห่งทั่วล้วนสิ้นแต่ยินดี

๏ สำรับเพล..เรียงรายถวายพระ 
เนื่องวาระจักซ้องสวัสดิศรี
คืนร่มเย็นอโยธยาทั่วธานี 
เหล่าไพรีเพลี่ยงพล้ำอย่ากล้ำกราย

๏ จนเสียงย่ำรัวกลองดังก้องกึก 
เหล่าขุนศึกผู้นำประจำค่าย
ค่อยเคลื่อนพลอาวุธนำประจำกาย 
แต่ละนายผ่านสู่ประตูวัง

๏ เหล่าผู้คนต่างตื่นไปต้อนรับ 
คณานับชื่นใจเฝ้าไหลหลั่ง
ต่างยินดีโห่ร้องจนก้องดัง   
ทั้งสองฝั่งขบวนบาทที่ยาตรา


๕
๏ เห็นขบวนเคลื่อนแห่คนแซ่ซ้อง 
ก็จดจ้อง..คอยแต่ชะแง้หา
อยู่ไหนหรือกองประจัญพระบัญชา 
เป็นกองหน้าบุกล่วงทะลวงฟัน

๏ อกใจน้องจดจ่อแต่รอเห็น  
เช้าล่วงเย็นจดจ่อแต่รอขวัญ  
จะผ่ายผอมแผกไปเยี่ยงไรกัน 
อีกหวั่นหวั่นบ้างหรือต้องศาสตราใด

๏ จนเห็นชายธงพัดสะบัดริ้ว 
ก็หวิวหวิวตื้นตันจนสั่นไหว
พี่เอย..ย่อมรู้แม้อยู่ไกล  
จนผ่านใกล้ให้เห็นอยู่เต็มตา

๏ คือหนึ่งร่างทรนงผู้องอาจ  
สมศักดิ์ชาติชายชาญผู้หาญกล้า
ค่อยเยื้องก้าวนำพล..บนอาชา 
งามสง่าสมแท้..ศักดิ์แม่ทัพ

๏ ชะรอยหรือ..สื่อคำนึง..จะถึงพี่ 
ว่าเห็นมี..ตาสองคอยจ้องจับ
จึงสบตาทอดฉายประกายวับ 
ต่างรู้รับเต็มตื้นด้วยชื่นใจ

๏ ตาสบตา..ซาบซึ้งแต่เพียงสอง    
แม้มิต้องเอ่ยนำสักคำไข
ก็ประจักษ์ต่างคำนึง..ถึงปานใด
เมื่อหนึ่งไกล..ทิ้งหนึ่งร้างตั้งตารอ

๏ จบขบวนเคลื่อนพลได้พ้นผ่าน 
ด้วยความหวัง..คงไม่นานอีกแล้วหนอ
จะกลับเรือนคอยคู่..อยู่เคลียคลอ 
ฝากคำต่อพี่อีกครั้ง..นางคำนึง
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย