1 กันยายน 2551 05:31 น.

... ลืมเสียเถิด ...

เพรง.พเยีย


๏ ลืมเสียเถิดแต่นี้.............พี่ชาย
ลืมเถิดอย่าเสียดาย...........ตัดน้อง
เกินกว่าที่สองสาย.............ใยเปลี่ยน แปลงเนอ
วอนพี่จงอย่าข้อง..............ขุ่นน้ำใจนาง ฯ

๏ เอ็นดูน้องย่อมแจ้ง.........แก่ใจ
เพียรส่งเนื้อความนัย..........ไป่ท้อ 
กี่ครั้งกับผลักไส................คืนส่ง
แม้หนึ่งคำตัดพ้อ...............สักน้อยมีหรือ ฯ

๏ อาทรพี่สุดตื้น................ตันทรวง น้องเนอ
ใช่ดั่งสายลมลวง................รับรู้
ปรารถนาลบปัดปวง............รอยอดีต สิ้นนา
หวังจักเห็นหนึ่งผู้................ผ่านเศร้าโศกสมัย ฯ

๏ น้ำใจนั้นซาบซึ้ง.............ทรวงศรี
ละหยาดละหยดมี...............มอบให้
พิสุทธิ์ดั่งวารี......................รินหลั่ง 
หมายดับความหม่นไหม้.......มากพร้อยรอยแผล ฯ

๏ แต่น้องในชาตินี้.............บาปหนา
ไป่อาจฝืนชาตา..................ตกต้อง 
จึงจมกับทรมา...................ไป่สุด สิ้นนอ
เพรงสาปผูกบ่วงคล้อง..........ส่งข้ามตามทัณฑ์ ฯ

๏ พี่เอยขอโปรดได้............ฟังคำ
ด้วยสัตย์จึ่งหมายนำ...........ตอบถ้อย
ขอจงอย่าถลำ....................ลึกสู่ เทวษพี่
เห็นแต่จะละห้อย................เมื่อให้ห่างศรี ฯ

๏ น้ำใจน้องตระหนักด้วย.....ยินดี 
หากมิอาจรับไมตรี..............ตอบได้
โดยสุจริตเจตมี..................เสมอเพื่อน นาพี่
เกินกว่าสองจะใกล้.............เกี่ยวด้วยเสน่หา ฯ

๏ ลืมเถิด...หมายพี่ต้อง.......อย่าตรม
นานจะพลอยแต่ขม.............ขื่นเฝ้า
เสมือนต้องติดบ่วงจม..........ถอนไป่ ขึ้นเนอ
จำหลักเพื่อวอนเว้า .............ก่อนร้างนิรันดร์สมัย ฯ

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย