18 พฤศจิกายน 2552 05:24 น.

... รื่นรมย์...ชมเรือ ...

เพรง.พเยีย


๏ งามล้ำลอยดุจแก้ว........กลางสินธุ์
โดยศักดิ์เพียงบดินทร์.......เสด็จได้ 
พายท่าปักษาบิน..............บ่งท่วง ทีแล
สมสง่านาวาไท้..............ดั่งพร้อง "สุพรรณหงส์" ฯ

๏ ทรงครุฑพ่าห์ปีกช้อย....เฉิดฉาย
หนึ่งพักตร์สี่กรผาย..........ศาสตร์พร้อม
จำหลักรูป "นารายณ์........ทรงสุ บรรณ" เนอ
ลอยท่ามนาวาล้อม..........แม่นริ้วกระบวนสวรรค์ ฯ

๏ ฤๅนิมิตแต่เบื้อง...........บาดาล
แปลงเจ็ดเศียรบรรสาร......สู่หล้า
"อนันตนาคราช" ขาน.......นามกล่าว ประทานแฮ
ลอยแล่นราวยั่วฟ้า...........ออกเย้ากลางสินธุ์ ฯ

๏ นาคีชวนเพ่งพ้อง.........พิศวง
ลวดลายจำหลักลง...........รอบล้อม
"เอนกชาติภุชงค์"............นาเวศ ไท้แฮ
ลอยเห่พายพรักพร้อม......พิศแม้นอวดสมัย ฯ

๏ โขนเรือเชิดรูปดั้ง.........สูงยาว
นาม "เอกชัยเหินหาว"......ศักดิ์ใช้ 
เรือชักลากนำคราว...........พยุหยาต ราแฮ
จำหลักเหราไว้.................ประณีตล้ำบุราณศิลป์ ฯ

๏ "ครุฑเหินเห็จ" มากล้ำ...ฤทธี
กางปีกจับนาคี................อวดอ้า 
ตาแดงดั่งอัคนี................พริบพุ่ง เผาเนอ
เห่แล่นราวเหาะหล้า.........ล่วงทั้งฝั่งหาว ฯ

๏ วายุบุตรหนึ่งผู้.............อาจหาญ 
ประยักษ์ผองเข้าผลาญ.....ไป่คร้าม
"กระบี่ปราบเมืองมาร".....หมายกล่าว ยอนา
ยามล่องราวเหาะข้าม.......แล่นโล้ดุจเหิน ฯ

๏ "อสุรวายุภักษ์" เค้า......ปักษี
อีกครึ่งอสุรี.....................ราพณ์พ้อง
ลอยท่ามชลธี.................ร่วมเทิด ไท้แฮ
เฉกโลกสามแซ่ซ้อง........ต่างพร้อมสรรเสริญ ฯ

๏ ลอยลำประกาศก้อง......เกียรตินาม
อารยะศิลป์สยาม..............ยิ่งอะเคื้อ
ชนเหล่าทุกเขตคาม.........ต่างแซ่ ซ้องเนอ
หลอมจิตวิญญาณเชื้อ.......ชาติไว้ประจักษ์เห็น ฯ 


Boat01.jpgBoat03.jpgBoat04.jpgBoat05.jpgBoat06.jpgBoat07.jpgBoat08.jpgBoat09-1.jpgBoat10-2.jpgBoat11-1.jpgBoat12-1.jpgBoat13-1.jpgBoat15-1.jpg				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย