18 กุมภาพันธ์ 2552 05:41 น.

... บนรอยทราย ...

เพรง.พเยีย


๏ เหมือนหยาดทิพย์โปรยหลั่งอีกครั้งหนึ่ง
จนซาบซึ้งซับป่นความหม่นหมอง
เมื่อวันนี้..อกรู้อยู่เต็มตรอง
เกินกว่าผองคำเผยใดเอ่ยความ

๏ รับรู้แล้ว..อกใจของใครนี้
ผ่านวจี...แจ้งนัยจนไหวหวาม
รับรู้แล้ว...คำนึงใคร..ที่ไหลลาม
ยังติดตาม..เฝ้าอยู่ไม่รู้คลาย

๏ โปรดรับรู้...มีหนึ่งคำนึงเหมือน 
อยู่ ณ เรือนใจนางไม่ห่างหาย 
ซ่อนอาลัยคอยเหลียวด้วยเดียวดาย 
ที่เวียนว่ายหวั่นคอยอย่างน้อยใจ

๏ โปรดรับรู้..อีกใคร..ก็ไหวหวั่น 
เกินกว่ากั้น..ปลิดลงความสงสัย
กับเงื่อนปมแปลเปลี่ยนที่เป็นไป 
หรือเพราะใจ..สิ้นแล้วระหว่างกัน

๏ หรือเพราะใจ..พี่นั้นมาผันเปลี่ยน 
เคยลอบเวียนเอ็นดูมาสู่ขวัญ
มาเหินห่างเคลื่อนคล้อยดั่งรอยควัน 
เหลือสัมพันธ์เพียงกาล..เคยผ่านมา 

๏ จนอยากเร้นหลีกไป..ให้ไกลแสน 
ด้วยเกรงแม้น..ยังหวงยังห่วงหา
เกรงต้องเก็บแอบคำทั้งน้ำตา 
เมื่อรู้ว่า..หัวใจ..นั้นไม่มี

๏ เรียงร้อยคำอาวรณ์มาย้อนกล่าว 
บอกเรื่องราวต้องตกในอกศรี
คือช่วงแห่งอัตตาเข้าราวี 
จนใจนี้น้อมนำต่อจำนน

๏ ณ วันนี้..ซึ้งนักทุกอักษร 
คล้ายอกอรไหววาดด้วยหยาดฝน
สิ้นแล้วกาลอบร่ำด้วยคำรน 
เมื่อหนึ่งมน..เผยคำสิ้นอำพราง

๏ บรรจงรับหยาดขวัญ..ในวันนี้ 
อุ่นไมตรี..แทนผองความหมองหมาง
ทุกพจน์คำนำตอบ...ใครมอบวาง 
ไม่เลือนร้าง..แม้พรากไกลจากกัน...
				
2 กุมภาพันธ์ 2552 05:35 น.

... คำสัญญา ...

เพรง.พเยีย


๏ คนดีของฉัน...  
ทุกทุกวันคงร้างและว่างเปล่า
มีเพียงรอยทาง..ระหว่างเรา 
คอยทอดเงาให้เหลียวอย่างเดียวดาย

๏ ภาพอันงดงาม..ในความหลัง  
ก็คงยังงดงาม..ในความหมาย
รู้ไหม..ความคิดถึงไม่เคยคลาย 
หรือเลือนหายจืดจางจากหัวใจ 

๏ สัญญาแห่งเราสอง... 
ก่อนเราต้องจากกัน..จำได้ไหม
หรือลืมแล้ว...ลืมสิ้น..แล้วหรือไร 
ลืมสายใยผูกพันด้วยกันมา

๏ เนิ่นนานกับรอคอย... 
ใยจึงปล่อยแต่ให้..อาลัยหา
วันต่อวัน..จากราตรีจรดทิวา  
ราวเชื่องช้า..คอยละเลียดใจคนรอ

๏ จากร้อน,ฝน เวียนสู่ฤดูหนาว 
กี่ครั้งคราวผ่านไป..รู้ไหมหนอ
ที่ฉันเฝ้านำรักคอยถักทอ 
กับคำพ้อหวังให้คุณได้ฟัง

๏ รู้ไหม..ในความเงียบ  
ช่างเย็นเยียบด้วยเศร้าและสิ้นหวัง
คนดี..หรือความจริงคือชิงชัง 
เหลือลำพังเพียงฉัน..กับสัญญา..
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย