22 เมษายน 2552 04:57 น.

... รอยร่ำแห่งคำนึง ...

เพรง.พเยีย


๑
๏ คล้ายว่าหายเลือนลับในหลับฝัน 
สงัดงันจนเสมือนหยุดเคลื่อนไหว
สงบนิ่งท่ามโลกว้าง..อันห่างไกล  
นานเท่าไร..ผ่านคล้อยกับรอยทาง  


๒
๏ เธออาจมอง..อาจเห็นอยู่เช่นนั้น 
ปล่อยเงียบงันดำเนินจนเหินห่าง
เหมือนสัมพันธ์นั้นเป็น..เพียงเส้นฟาง 
แสนบอบบาง..แค่เพียงหยาด..ก็ขาดลง

๏ แต่รู้ไหม..นัยรอยที่ไร้ร่าง  
ยังพรายพร่างแฝงรอยมาคอยส่ง 
มอบคำนึงสู่ขวัญอย่างบรรจง  
และมั่นคงเช่นคำอยู่ร่ำไป

๏ เหมือนตะวัน..คงเรืองอยู่เบื้องฟ้า 
เหมือนจันทรา..ทอรับขึ้นขับไข
เหมือนดวงดาว..คอยดูแม้อยู่ไกล  
เหมือนหัวใจเจ้าเอย..มิเคยคลาย

๏ แม้-อยู่-เป็น..เสมือนว่าเพียงอากาศ 
อณูธาตุ..ไร้นาม..ไร้ความหมาย
หากหนึ่งในอณูลม..ที่พรมพราย  
แทรกหนึ่งสายลมร่ำ..คือคำนึง

๏ คือคีตาแห่งจินต์เพื่อยินเสียง  
ที่ร้อยเรียงจำนงมาส่งถึง
ผ่านรอยกาลอำลาอันตราตรึง   
แด่เพียงหนึ่งผู้ประทับ..แม้ลับลา

๏ บนวิถีสั่งสมด้วยลมหนาว  
สลักพราวด้วยปวงความห่วงหา
แม้มิเคยต้องประจักษ์..ในสักครา  
สำหรับค่า..รอยจารในม่านเงา


๓.
๏ ในม่านเงาจำหลัก..แห่งอักษร  
คืออาทร..แฝงรอยมาคอยเฝ้า
มอบแด่เธอ..ชลกานต์..ตราบนานเนา 
จากใจเจ้า..เพรงผกา..จนกว่าวาย..
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย