12 กรกฎาคม 2552 11:27 น.

... บุษบาอธิษฐาน ...

เพรง.พเยีย


๏ มะลิร้อยถวายลงหน้าองค์พระ 
พวงอุบะ..รักร้อยเป็นสร้อยสาย
กลีบใบแก้วแซมอวดเป็นลวดลาย 
ลูกถวายหมายนำเพื่อบำบวง

๏ จุดธูปเทียนน้อมจิตอธิษฐาน 
ขอประทานพรสวรรค์ทุกชั้นสรวง
ช่วยดับเถิดหมองไหม้ข้างในทรวง 
ที่ปานห้วงหุบเหวแห่งเปลวไฟ

๏ สองมือลูกกราบขอ..หลวงพ่อขา... 
โปรดเมตตา..ลูกหน่อยจะได้ไหม
ลูกนี้บาปหนัก..นักหรือไร  
จึงต้องไห้สาหัสถึงบัดนี้

๏ หลวงพ่อเจ้าขา...  
สิ้นแล้วค่าความรักและศักดิ์ศรี
เขาทำเหมือนหัวใจไม่เคยมี  
เหลือเกินที่ใจคนจะทนทาน

๏ มิรู้เลยผ่านมาคือยาพิษ   
เขาประดิษฐ์ซ่อนใส่ในคำหวาน
จึงเผลอไผลเสพสิ้นทั้งวิญญาณ 
โอ้น้ำตาล...กร่อนกินแทบสิ้นใจ

๏ หลวงพ่อเจ้าขา...  
สุดปัญญาลูกแท้จะแก้ไข
ทุกข์ร้อนราวเพลิงทัณฑ์..ทำฉันใด 
ดับพ้นได้..วิญญาณอันซานซม

๏ หรือคือบาปหนี้รักอันหนักแสน 
ให้หวนแม้นคืนมาอย่างสาสม
เสียงเขาเย้ยหมิ่นหยามดั่งหนามคม 
กรีดแผลจมลึกซ้ำลงทำร้าย 

๏ หลวงพ่อขา..ขอแรงสักแสงนำ-  
ใจคนช้ำเจียนล่มแหลกสลาย
รักษารอยแผลตรม..ผู้งมงาย  
แม้ใจกายถวายวัด..ก็จะยอม..
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย