24 สิงหาคม 2552 05:38 น.

เพียงเพื่อจะเลือนลับ

เพรง.พเยีย


๏ เนิ่นนานปลิวปรายสายลมหนาว 
กรีดร้าวเกินกั้นความหวั่นไหว
ปลิดเถิดปลิดปล่อย..ล่องลอยไป  
โหยไห้เก็บกล้ำกับคำนึง

๏ อิงแอบหม่นว้างอยู่อย่างนั้น  
เงียบงันเหมือนสิทธิ์เพียงคิดถึง
ล่วงรอยเวลาอันตราตรึง  
ให้หนึ่งคืนหนาว..ช่างยาวนาน

๏ ซ่อนหน้าผ่านคืนอันขื่นขม  
โบยบ่มวิญญาณ์ด้วยพร่าผลาญ
เหลือเพียงเศษฝันจากวันวาร  
โลมรานคืนเหงาที่เปล่าดาย

๏ สองฝั่งทางฝันเกินบรรจบ 
เพียงพบ..พริบตาแล้วพร่าหาย
เพียงลู่ริ้วลม..ผ่านพรมปราย 
เกินหมายคืนมา..ร่วมฟ้าเดียว..

๏ เหลือหนึ่งปลดเปลื้องอยู่เบื้องหลัง  
บนฝั่งทางฝันอันเปล่าเปลี่ยว
เฝ้าลบรอยอดีตอันซีดเซียว 
ปลดเสี้ยววันเก่าสู่เถ้าธาร

๏ ลิ่วลอยไหลล่องละอองรัก 
ประจักษ์แล้วเช่น..เส้นขนาน 
ปลดปล่อย..เลือนหาย..กับสายกาล    
กลืนผ่านลอยหาย..กับสายลม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย