13 กุมภาพันธ์ 2553 09:02 น.

... ถึงเธอ...ณ รัก ...

เพรง.พเยีย


... ถึงเธอ...ณ รัก ...

๑
๏ ถึงเธอ..ผู้เป็นที่รักของฉัน...  
ท่ามกลางความเงียบงันที่ผันผ่าน 
ราวจะหลอมเรื่องหายกับสายกาล  
เป็นตำนานที่เหมือน...ไม่เคยมี

๏ เธอผู้เป็นที่รัก....  
คำเอ่ยมักรำพึงไปถึง "พี่"
ยามคำนึงลอยล่องอย่างเสรี   
หนึ่งคำนี้มอบหมายถึงชายเดียว

๏ วันต่อวันผ่านไปยิ่งไกลห่าง 
กลายเป็นทางทอดรอยไว้คอยเหลียว
สุดสายตา..ค่อยค่อยตีบจนลีบเรียว 
ทุกส่วนเสี้ยว..เก็บประทับลงกับใจ

๒
๏ สำหรับเธอ...อาจมองเห็นฉันเป็นอยู่ 
เป็นเพียงผู้แปลกหน้าเมื่อปราศรัย
หรือแค่หนึ่งในหลากที่จากไป 
อันร้างไร้ปรากฏ..ขึ้นจดจำ

๏ ไร้ตัวตนเสมือนว่าเป็นอากาศ 
หรือเพียงธาตุเนื้อพลอย..อันต้อยต่ำ  
ไร้ความหมายอิงแอบไว้แนบนำ 
ด้วยการย้ำให้เห็นความเย็นชา

๓
๏ แต่รู้ไหม ณ รัก สำหรับฉัน 
ความผูกพันยังคงซึ่งคุณค่า  
นับแต่เริ่มพบกัน..จนวันลา 
คงตรึงตราใจอยู่..มิรู้คลาย

๏ เหมือนส่วนหนึ่งที่มี..ของชีวิต 
คือความคิด..คือยาม..คือความหมาย
คือวิถีทางกอปร..อยู่รอบกาย 
เสมือนหนึ่งแห่งสาย..ลมหายใจ

๏ บ่อยครั้งถวิลหาจนตาตื่น 
ในท่ามคืน..คำนึงนาง..มีบ้างไหม?
กับคำถามแต่คอย..ล่องลอยไป 
ยามอ่อนไหว..ใจร่ำกับคำนึง

๏ แม้ออกเที่ยวเดินทางในทุกที่ 
ก็คงมีเธอแนบชิด..ให้คิดถึง
ในบางครั้งเขียนคำผ่านรำพึง 
หวังประหนึ่งเธอร่วมเห็น..บนเส้นทาง

๏ ยามหัวใจดื่มด่ำกับธรรมชาติ 
เช่นดวงหยาดน้ำปรุงในรุ่งสาง
เงียบงันกับเม็ดน้อย..คอยทอดวาง 
อยู่ท่ามกลางใจคน..ที่เฝ้าคอย

๏ ภาพสายน้ำขุนเขาและเงาไม้ 
อาจหลั่งไหลคำรื่นสักหมื่นถ้อย
แต่หนึ่งคำกี่ครั้ง..คงฝังรอย 
ความหมายสักกึ่งก้อย..หรือน้อยลง

๏ เห็นรอยยิ้ม..ดวงตาประสาซื่อ 
ยามเอื้อมมือบริสุทธิ์มายื่นส่ง
อยากให้เป็นมือนั้น..อันมั่นคง 
ที่บรรจงจูงพลาง..ร่วมทางเดิน

๏ คงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มีสิทธิ์ 
ความใกล้ชิด..ในระหว่าง..ความห่างเหิน 
ตามสัญญา..ไม่ล่วงล้ำ..ไม่ก้ำเกิน 
จึงดำเนินเช่นวิถี..ที่มีมา

๔
๏ สำหรับเธออาจว่า..ช่างน่าขัน  
อาจยิ้มหยันมองไปอย่างไร้ค่า
ก็เพียงความอ่อนไหวในสายตา 
ที่กลับพายึดถืออย่างดื้อดึง

๏ โปรดเถิด..อย่าหยิบยื่น..ด้วยยิ้มหยัน 
สำหรับฉันก็เพียงคน..แค่คนหนึ่ง
ที่ไม่อาจลืมเวลาอันตราตรึง 
เฝ้าโศกซึ้ง..เพราะรู้ดี..ยังมีใจ

๏ มิรู้หรอกจากวันนี้..ถึงวันหน้า 
เหลือเวลาให้รักสักเท่าไหร่
อาจแสนนานคงรอ..อยู่เรื่อยไป 
หรือมีใครปรากฏขึ้นทดแทน

๏ แต่วันนี้..ทุกอณูยังรู้สึก   
คือผลึกในทรวงอันหวงแหน
ไม่มีแม้ลดทอนหรือคลอนแคลน  
มันแนบแน่นฝังฝาก..เช่นรากรัก.. 
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย