21 มีนาคม 2553 10:12 น.

... รอยยิ้มในสายฝน ...

เพรง.พเยีย


๑
๏ ละเลียดคำกรองกานท์เพื่อผ่านให้ 
สู่หนึ่งใครเคยมอบ..คำปลอบขวัญ
ไมตรีถ้อยร้อยแต่งมาแบ่งปัน 
น้ำใจนั้นกว่าซึ้ง..อีกหนึ่งใจ

๏ เสมือนชื่นโปรยปรายแห่งสายฝน 
มาหลั่งบน..รอยเถ้าจากเผาไหม้
ด้วยสัจจะ..งดงาม..แห่งความนัย 
มาเผยให้..รู้ตื่น...รู้ชื่นเย็น

๏ ขอบคุณทุกรอยยิ้มที่แย้มให้ 
คุณค่านัยมากมีกว่าที่เห็น
สัมผัสด้วยหัวใจ..ที่ใครเป็น 
ก็รู้เช่นงามใจที่ใครมี

๏ ขอบคุณที่คงอยู่..ให้รู้ว่า  
ใช่แปลกหน้าเพียงแค่มอง..แล้วเมินหนี
อันคุณค่าน้ำใจแห่งไมตรี 
ทั้งหมดนี้ถนอมรับ..ลงกับใจ

๏ จึงมียิ้มจากนาง..มาวางตอบ 
บรรจงมอบ..เขียนคำมานำให้   
ว่าความหมายฝากนี้..ที่หนึ่งใคร 
จะตราไว้..แนบลงความทรงจำ

๏ เห็นกันไหม "รอยยิ้มในสายฝน"
ของใจคน..รู้ตื่นมาดื่มด่ำ
สัมผัสแห่งละอองไอที่ใครนำ 
ความชื่นฉ่ำ..ริ้วปรอยมาโปรยปราย

๒
๏ นานเพียงไหน..มิรู้หรอกเจ้าดอกไม้   
ที่หัวใจเจ้าแตก..แหลกสลาย  
รอคอยปานร่อนเร่..ทะเลทราย 
หวังความหมายสิ่งใดที่ไม่มี

๏ ยิ้มวันนี้ปรากฏด้วยสดใส 
กับหัวใจชื่นแสนขึ้นแทนที่
 พอแล้ว..เถ้ากักแห่งอัคคี  
จากวันนี้..มิถลำ..ซ้ำรอยเดิม
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย