6 กรกฎาคม 2556 12:25 น.

... สัญญาอธิษฐาน ๑ ...

เพรง.พเยีย

๏  ก่อนวาระชีวินจะสิ้นสุด  
ร่างกายหยุดดำรงคงสังขาร
ขอตั้งมั่นวาจาสัตย์ปฏิญาณ  
อธิษฐานต่อหน้าทั้งสากล

๏  ขอพี่ฟัง..สัตยาวาจาเถิด  
ทุกชาติเกิด..แม้มีอีกกี่หน
กี่ภพภูมิ..หมุนเปลี่ยนกลับเวียนวน 
ดวงกมลน้องนี้..จักตามไป

๏  เพื่อผู้เดียว..คอยมอบดวงใจรัก  
แม้ชั่วจักรวาลนานเพียงไหน
สีทันดรกั้นแม้น..ว่าแสนไกล  
ทั้งดวงใจพร้อมสิ้นด้วยยินดี  

๏  เกิด ณ แห่งหนใดในผืนภพ  
ขอบรรจบพบกันไปทุกที่
เพียงหนึ่งเดียวขออยู่คู่ชีวี  
สองใจนี้จะรู้พลันในสัญญา

๏  หากแม้พี่..เกิดกายเป็นชายชาติ 
ขอเป็นทาสรักห้วงสเน่หา
เป็นแม่หญิงของพี่ชั่วชีวา  
เป็นกานดาผู้จงรักมั่นภักดี

๏  หากแม้พี่...เป็นร่างเยาวลักษณ์   
ขอสมัครร่วมเคียงแต่เพียงศรี
จักปกป้องนุชเจ้าเท่าชีวี  
เยี่ยงศักดิ์ชาติชาตรีจนตัวตาย

๏  พี่เอย...อย่าตรอมเมื่อต้องจาก  
การจำพรากเพียงร่างที่สลาย
หากสัญญารักอยู่ไม่รู้วาย  
อย่าเสียดายอาดูรร่ำ..การอำลา

๏  เมื่อชาตินี้จากพร้อม..ในอ้อมแขน 
จะมีแม้นสุขใดไปยิ่งกว่า
รอเถิดรอคำมั่น..คำสัญญา  
ตามสัจจาอธิษฐาน..ทุกกาลไป
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเพรง.พเยีย
Lovings  เพรง.พเยีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเพรง.พเยีย