6 กันยายน 2551 22:50 น.

. . . . คิดถึง . . . .

. . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . .


๏ มองตาวัน...โรยรา...ลาลับแสง
ฟ้าสีแดง...กว้างใหญ่...ตามไหล่เขา
หมู่วิหค...โผผิน...บินลับเงา
เหลือเพียงเรา...ยืนเศร้า...อยู่เดียวดาย

ที่ตรงนี้...เคยมีเธอ...ในวันก่อน
หนุนตักนอน...เคียงกัน...คราจันทร์ฉาย
มองดูดาว...พราวแสง...เราข้างกาย
แต่วันนี้เหลือเพียงอาย...ของไอจันทร์ ๏ฯะ

๖ กันยายน ๒๕๕๑

 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ . . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . .
Lovings  . . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . . เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ . . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . .
Lovings  . . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . . เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ . . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . .
Lovings  . . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . . เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง . . เพลงดาบปีกผีเสื้อฯ . .