ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ใจหาย

ซีล

ใจ หาย
สุดเสียดายใจเจ้า
น้องไปไหนเล่า
โอ้เรานี้ใจหาย
จากฉันไป
เพราะเหตุใด
น้องจึงแหนงหน่าย
เหมือน แกล้งทำลาย
ให้ตาย ทั้งเป็นดวงใจ
ใจ หาย
เมื่อน้องกลายไม่ชื่น
หลงไปเป็นอื่น
ชื่นใจเพราะคนไหน
ปล่อยฉันตรม
ไร้คู่ชมระทมหมองไหม้
คิดบ้าง เป็น ไร
ว่าเคยรักใคร่กันมา
อยู่ ไกลหรือใกล้เพียงไหน
ขอตามเธอไป
จนสิ้น ชี วา
หากน้องไม่ เมตตา
ไม่ยอม พบ หน้า
พาช้ำสิ้นใจหมอง
ใจ หาย
ที่รักคลายไปได้
หรือไปมีใหม่
โธ่ใจนะใจน้อง
หากน้องยัง
รักพี่ดังครั้งเคยร่วมห้อง
ขอให้ นวล น้อง
กลับมาร่วมห้องดังเคย

อยู่ ไกลหรือใกล้เพียงไหน
ขอตามเธอไป
จนสิ้น ชี วา
หากน้องไม่ เมตตา
ไม่ยอม พบ หน้า
พาช้ำสิ้นใจหมอง
ใจ หาย
ที่รักคลายไปได้
หรือไปมีใหม่
โธ่ใจนะใจน้อง
หากน้องยัง
รักพี่ดังครั้งเคยร่วมห้อง
ขอให้ นวล น้อง
กลับมาร่วมห้องดังเคย...					
					
comments powered by Disqus