18 กุมภาพันธ์ 2556 12:57 น.

ลมหายใจของสองเรา

เมต้าไซรัป

......ฉันนั่งอยู่ตรงนี้
ส่วนเธอยืนเหม่อลอยอยู่ตรงนั้น
บนหนทางแห่งความฝัน
ดวงตะวันทักทายสายลม
ธรรมชาติชื่นชมจักรวาล
เข็มนาฬิกาแปลความหมายความทรงจำของวันวาน
จิตวิญาณอันทรมานถูกระรานด้วยความหิวโหย
ลมหายใจโชยกลิ่นความสับสน
ขณะที่ผู้คนเบียดเสียดยัดเยียด
ความรักถูกสร้างวางไว้ตรงหน้าความเกลียดชัง
แต่สำหรับมนุษย์นั้น
พื้นที่ว่างยังคงมีอยู่ให้ค้นหา
หากไม่สิ้นสุดความมุ่งหมาย
และความตายล้วนเมินหน้าหนี
ฉันทำผิดชั่วช้านานนับปี
เธอคนดีก็คงเช่นกัน
ฉะนั้นเมื่อเราต่างเป็นคนบาป
และโดนสาปด้วยความปรารถนา
ไฉนเลยจึงเห็นคราบน้ำตา
หลั่งรดเข็มนาฬิกาอยู่ร่ำไป
อาจจะใช่ที่เราเคยใกล้ชิด
จนความคิดทั้งหลายถูกมัดจนแน่นหนา
เราสองลองมองสบนัยน์ตา
เพื่อจะพบว่าความปลอดภัยบางเบา
ยังคงเข้าออกทิศทางเดิม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมต้าไซรัป
Lovings  เมต้าไซรัป เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมต้าไซรัป
Lovings  เมต้าไซรัป เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมต้าไซรัป
Lovings  เมต้าไซรัป เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเมต้าไซรัป