11 พฤศจิกายน 2547 21:33 น.

รอคอย สิ่งที่ไม่มี

เมลโล่กาลเวลาผ่านพ้น
คนหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ ไม่เคยไปไหน 
รอ .. รอ .. ว่าเมื่อไหร่ 
สิ่งที่วาดฝันไว้ จะมีจริง

          กาลเวลา ผ่านพ้นไป ... สักเท่าไหร่ 
          หัวใจที่เคยวาดไว้ ทุก ๆ สิ่ง 
          รู้แล้วว่า ไม่มีอะไรจริง 
          โยนทิ้ง ความหวัง ในหัวใจ 

                                นี่ฉันรอคอยอะไร
                                สิ่งที่ไม่มี สิ่งที่ไม่อาจจับต้อง ใช่ไหม 
                                ฉันอยู่มาจนวันนี้ เพื่ออะไร
                                ใคร ... ตอบฉันที
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมลโล่
Lovings  เมลโล่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมลโล่
Lovings  เมลโล่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมลโล่
Lovings  เมลโล่ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเมลโล่