26 กุมภาพันธ์ 2548 21:25 น.

ความห่างไกล เปลี่ยนหัวใจ เปลี่ยนสัญญา *//

เมลโล่

ความห่างไกล
คำ คำ นี้ เปลี่ยนหัวใจใครหลายหลาก
เคยรักมาก เมื่อต้องจาก ก็ห่างหาย
เคยฝากใจ แต่ไกลตัวก็กลับกลาย
เคยรักใคร่ เมื่อจากไกล ก็จากจร

เปลี่ยนหัวใจ
เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นอื่น
จากเคยดีก็ต้องฝืนไม่เหมือนก่อน
คนเคยรักร้างไกล หัวใจวอน
ไม่อาจย้อนวันเวลาเคยมีกัน 

เปลี่ยนสัญญา 
เคยสัญญาจะรักตราบสิ้นฟ้า
ห่างเวลา ห่างตัว ใจห่างฝัน
คนเคยรักร้างไกล เคยผูกพัน
กลายเป็นฝัน คำสัญญาแค่ลมเปรย 

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมลโล่
Lovings  เมลโล่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมลโล่
Lovings  เมลโล่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมลโล่
Lovings  เมลโล่ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเมลโล่