24 กรกฎาคม 2551 02:52 น.

ความฝัน

เมลโล่

ฝัน

เพ้อ 

ถึง

บุคคลที่ไม่อาจพบเจอได้ในความจริง

เกิดความรักในความฝัน

เธอเป็นใคร ?

แล้วฉัน เป็นใคร

ในสายตาของเธอ

ไม่มีความทรงจำในการพบกันครั้งนั้น

กระทั่งพบกันในครั้งนี้

แล้วด้วยเหตุผล หรืออะไร ? 

ที่ทำให้ฉันพบเธอในความคิด

ที่ดูราวกับความจริงเหล่านั้น

จินตนาการ 

โลดแล่นไปไกลแสนไกล

โดยที่จิตใจไม่อาจควบคุม

โอ

ที่รักในความฝันของฉัน

ฝันลมลมคืนนี้

จะมีเธออีกไหม 

ได้โปรด 

กลับมามอบจุมพิศ 

ที่ทำให้

ชีวิตของฉัน 

โลดแล่นบนปุยเมฆ

โดยไม่คนึงถึงความเป็นจริง

อีกสักครา

ที่รัก				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมลโล่
Lovings  เมลโล่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมลโล่
Lovings  เมลโล่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเมลโล่
Lovings  เมลโล่ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเมลโล่