26 พฤศจิกายน 2551 11:53 น.

เวลา

เรียกผมสมชาย


... เวลาไม่มี
วันที่จะดับ
แต่เครื่องตรวจนับ
ดับในเวลา


... เวลานั้นดี
เพราะมีคุณค่า
ให้เราค้นหา
ความหมายชีวิต


... สิ่งที่หมายปอง
เราต้องลิขิต
เกิดด้วยความคิด
จากตัวเราเอง				
24 พฤศจิกายน 2551 17:35 น.

เท้าทั้งสี่

เรียกผมสมชาย


... เกิดเป็นผู้ชาย
ย่อมหมายความว่า
ต้องกล้าบัญชา
สั่งการผู้ตาม
... เกิดเป็นผู้หญิง
หลายสิ่งถูกห้าม
ถูกจำกัดความ
เป็นช้างเท้าหลัง
... จะเท้าข้างไหน
หากไม่ก้าวหยั่ง
ก็ย่อมหยุดรั้ง
ไปไม่ถึงหมาย
... สี่เท้าของช้าง
ทุกข้างต้องย้าย
เพื่อถึงที่หมาย
ให้ได้พร้อมกัน
				
20 พฤศจิกายน 2551 17:05 น.

แข็ง

เรียกผมสมชาย


... มึงนั้นเป็นใคร
มาไล่กูออก
ไปจากบ้านนอก
ให้ลืมกลิ่นควาย
... กูจะอยู่นี่
เป็นที่สุดท้าย
มึงอย่าได้หมาย
เพื่อไล่กูไป
... แผ่นดินของกู
รุ่นปู่แต่ไหน
มึงอย่าทำใหญ่
เดี๋ยวจะเป็นผี
... กูอยู่พอกิน
กับดินผืนนี้
มึงเป็นเศรษฐี
เสือกไม่พอกิน				
19 พฤศจิกายน 2551 17:35 น.

กำหนดกฎชีวิต

เรียกผมสมชาย


ไม่สิ้นฤทธิ์ ขอลิขิต ชีวิตข้า
ไม่วอนฟ้า ไม่วอนเทพ มาช่วยเติม
จะไม่ลืม ไม่ทำผิด ให้พูนเพิ่ม
เรียนรู้เสริม ให้รอบรู้ อยู่คู่ข้า
( 19 พ.ย. 2551, ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา )				
18 พฤศจิกายน 2551 16:27 น.

'เรียกผมสมชาย' แต่งกลอนได้ก็ตอนที่ยังอยู่

เรียกผมสมชาย


... ฉันเขียนบทกลอน
ก็ตอนความรู้
ที่ฉันมีอยู่
คู่กับโลกนี้
... หากฉันตายไป
อยากให้กวี
ณ เว็บแห่งนี้
แต่งกลอนมอบให้
... ก็แค่ชื่นชม
'เรียกผมสมชาย'
ขบถสุดท้าย
ของสายกวี
... ได้ฝากผลงาน
พออ่านได้นี้
ให้เหล่าน้องพี่	
ใน Thai Poem
... กลอนที่รังสรรค์
อาจสั้นไม่เข้ม
เนื้อหาไม่เต็ม	
ในบางบทกลอน
... ฉันจึงขอเขียน
ก่อนเปลี่ยนพักผ่อน
ไม่รู้หนาวร้อน
เข้านอนหลับยาว


( 18 พ.ย. 2551, ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา )				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเรียกผมสมชาย