7 มีนาคม 2552 10:50 น.

บทกลอนสอนเด็ก...บวร

เรียกผมสมชาย

๐ เมื่อหนูอยู่บ้าน
ช่วยงานพ่อ - แม่
เช่นการดูแล
คนแก่แทนท่าน
๐ เมื่อหนูไปวัด
ช่วยปัดกวาดลาน
สร้างวัดวิหาร
ให้งามน่าดู
๐ เมื่อไปโรงเรียน
พากเพียรเรียนรู้
และช่วยงานครู
เท่าที่ทำไหว
๐ เพียงสามอย่างนี้
เด็กดีทำไว้
จนเป็นนิสัย
วันหน้าเจริญ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเรียกผมสมชาย