20 พฤษภาคม 2552 16:13 น.

ไม่ใช่ฉัน...ไม่เป็นไร

เรียกผมสมชาย

๐ ข้าวยากหมากแพง
หลายแห่งอดยาก
บางแห่งมีมาก
กินถากกินทิ้ง

๐ อากาศโลกร้อน
กลับนอนหลับนิ่ง
ทำงานสุขจริง
ในห้องมีแอร์

๐ โลกร้อนน้ำแห้ง
ของแพงใครแย่
ก็ล้วนพวกแก
คนจนรากหญ้า

๐ คนรวยกลับสุข
อยู่ทุกเวลา
คนจนขี้ข้า
จงทุกข์ต่อไป.				
19 พฤษภาคม 2552 09:25 น.

จำต้องแลก (๒)

เรียกผมสมชาย

๐ ชาวไร่เข้าป่า
ไปหาพืชพันธุ์
เอามาคัดสรร
ปรุงยาหม้อขาย

๐ คนป่วยต่างถิ่น
ซื้อกินดับไข้
ควักเงินออกจ่าย
ซื้อยาหม้อมา

๐ ชาวไร่รุดรั้ง
ไปยังร้านค้า
ร้องเรียกซื้อยา
ทานเสริมร่างกาย.				
18 พฤษภาคม 2552 17:05 น.

๐ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ๐

เรียกผมสมชาย

๐ เกิด มาทำไม
เกิด ได้เกิดดี
เกิด เพื่อใช้หนี้
เกิด เพื่อสร้างค่า

๐ แก่ ตามวิถี
แก่ มีปัญญา
แก่ สิ้นตัณหา 
แก่ ช้ากว่าวัย

๐ เจ็บ แล้วต้องจำ
เจ็บ ช้ำเพราะใคร
เจ็บ ลึกข้างใน
เจ็บ ใจแทบบ้า

๐ ตาย กันทุกคน
ตาย ตนที่พา
ตาย อย่างพระว่า
ตาย ก่อนจะตาย.				
18 พฤษภาคม 2552 16:27 น.

จำต้องแลก (๑)

เรียกผมสมชาย

๐ ชาวนาไปนา
ไล่ล่าฆ่าหนู
ย่างไฟใส่ตู้
วางขายริมทาง

๐ นักเที่ยวต่างถิ่น
ซื้อกินหนูย่าง
ควักจ่ายสตางค์
อุดหนุนชาวนา

๐ ชาวนารุดรั้ง
ไปยังร้านค้า
ซื้อยาเบื่อมา
ฆ่าหนูในบ้าน.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเรียกผมสมชาย