22 กันยายน 2552 23:10 น.

ใครกันนะใคร

เรียกผมสมชาย

๐ ใครกันบังอาจ
มาวาดความฝัน
ให้เราเป็นนั่น	
ให้เราเป็นนี่

๐ ใครกันหาญกล้า
มาว่าเรานี้
ว่าหัวไม่ดี
มีแต่ขี้เถ้า

๐ ใครกันนะใคร
หากไม่ใช่เรา
ที่ยอมโง่เขลา
ให้เขาบังคับ.

..........๒๒ กันยายน ๒๕๕๒				
14 กันยายน 2552 17:28 น.

ก.กองก่อ

เรียกผมสมชาย

๐ เราก่อกองทราย
ถวายพระพุทธ
ผู้บริสุทธิ์
ใสสดดั่งดาว

๐ เราก่อกองไฟ
เพื่อไล่ไอหนาว
ในค่ำคืนยาว
แทนสาวให้กอด

๐ เราก่อกองทุน
เพื่อหนุนให้รอด
ใช้ชีวิตปลอด
หนี้สินเป็นพิษ

๐ เราก่อกองม็อบ
ด้วยชอบตามสิทธิ์
เพื่อหวังพิชิต
ขับไล่รัฐโกง.

..........๑๔ กันยายน ๒๕๕๒				
12 กันยายน 2552 14:02 น.

สิ่งที่เหลือและพาไปได้

เรียกผมสมชาย

๐ เมื่อเราเกิดมา
ไม่พาสิ่งใด
เอามาฝากไว้
กับโลกใบนี้

๐ เมื่อเรายังอยู่
เรียนรู้วิถี
หาแต่สิ่งดี
ยึดเป็นของตน

๐ เมื่อเราลาโลก
อย่าโศกกังวล
จงละให้พ้น
สิ่งของนอกกาย

๐ สิ่งที่จะมี
ความดีทั้งหลาย
จงทิ้งเอาไว้
ฝากโลกชื่นชม

๐ เพียงบุญและกรรม
ที่ทำสะสม
ให้เราชื่นชม
ชีวิตภพหน้า.

..........๑๒ กันยายน ๒๕๕๒				
9 กันยายน 2552 21:25 น.

น้ำที่ยินดีหลั่ง (ความหมายของน้ำ)

เรียกผมสมชาย

๐ เราหลั่งน้ำตา
บอกว่าทุกข์ใจ
กับเรื่องยิ่งใหญ่
ที่ไม่สมหวัง

๐ เราหลั่งน้ำเหงื่อ
ก็เพื่อพลัง
ทำงานด้วยหวัง
หยุดยั้งความจน

๐ เราหลั่งน้ำใจ
ส่งให้ท่วมท้น
ให้ผู้หมองหม่น
จากภัยพิบัติ

๐ เราถ่มน้ำลาย
ย่อมหมายเด่นชัด
เพื่อร่วมขจัด
พวกมารสังคม.				
3 กันยายน 2552 16:40 น.

ทฤษฎี (ที่เหมาะสมกับ) ความรัก

เรียกผมสมชาย

๐ ทฤษฎีรัก
ยากนักเข้าใจ
ด้วยหลายปัจจัย
ผันแปรไม่นิ่ง

๐ บางทีเชิงซ้อน
แอบซ่อนความจริง
อาจดูว่านิ่ง
กลับสั่นหวั่นไหว

๐ บางครั้งเส้นตรง
มั่นคงเชื่อใจ
ไม่มีสิ่งใด
ทำให้รักเปลี่ยน

๐ บางครั้งวกวน
สับสนวนเวียน
ทำเอาจนเพี้ยน
เป็นโรคคลั่งรัก

๐ ขึ้นกับว่าใคร
ใส่ใจตระหนัก
ถนอมความรัก
ให้อยู่ยั่งยืน.

..........
...callmesomchai				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรียกผมสมชาย
Lovings  เรียกผมสมชาย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเรียกผมสมชาย