1 พฤศจิกายน 2548 19:19 น.

แจกหนังสือทำสัญญา ฟรี copy ไปใช้ได้เลย

เรไร

ใบสัญญาเป็น กิ๊ก กัน 


เขียนที่ 

วันที่เดือนพ.ศ 


ข้าพเจ้าอายุ..ปี 
ได้สัญญากับอายุ..ปี 

เพื่อแสดงว่าจะเป็นกิ๊กกันโดยมีข้อตกลงดังนี้ 

1. หากเจอกันต้องต้องหลบหลีกด้วยความแยบยล และอยู่ห่างกันอย่างน้อย 100เมตรห้ามให้ยิ้มหวานให้กัน และห้ามมีท่าทาง เช่น บ๊ายบายหรือส่งจูบ ถ้าฝ่าฝืนต้องโดน.... 3 ที อนุญาตให้ทำได้เพียงส่งสายตาเท่านั้น 

2. เมื่อเจอกันห้ามคุยเกินหน้าเกินตาจนคนอื่นจับได้ถ้ามีใครรู้จะโดนทำโทษโดยการดึงหูจนกว่าจะแดงและไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น 

3.  แอบโทรศัพท์คุยกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วันแต่ละครั้งห้ามเกิน 15 นาที แต่ถ้าจะคุยเกินจริงๆ ต้องเขียนใบขออนุญาติเพื่อรับรองว่าอยากคุยจริงๆ 

4. วลาจะนอนห้ามคิดถึงใครต้องคิดถึงแต่กิ๊กที่ลงลายมือไว้ในสัญญาฉบับนี้ก่อนแม้ว่าจะอยู่กับตัวจริงก็ตาม ถ้าไม่คิดถึงขอให้นอนไม่หลับถ้าคิดถึงคนอื่นอยู่ขอให้โดน  กิ๊ก นอกใจบ้าง 

5. ผู้ลงลายมือทำสัญญานี้ไม่มีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญาจนกว่าบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายจะยินยอมพร้อมกัน เว้นแต่อีกฝ่ายจะถูกตัวจริงจับได้และปางตายแล้ว อนุญาตให้ยกเลิกสัญญาก่อน ออกจาก ร.พ. แล้วค่อยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ 

6. ให้ถือสัญญาฉบับนี้ไว้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถูกจับได้ 

สัญญานี้มีสิทธิ์อันชอบธรรมและต้องอยู่ในความจำเป็นต้องประพฤติตามความที่ระบุข้างบนนี้ 
' 
นั้นหากฝ่าฝืนมีความผิดทางแท่ง มาตรา 27 หน้าที่ 36 บรรทัดที่ 7 วรรคที่ 2 ว่าด้วยตกลงทำสัญญาแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2546 

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งสัญญาฉบับนี้ 


จึงได้ลงลายมือไว้ต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญตั้งแต่วันที่เดือนพ.ศ. ลงชื่อผุ้ทำสัญญา (ฝ่ายชาย) 
() 
ลงชื่อผุ้ทำสัญญา (ฝ่ายหญิง) 
() 
ลงชื่อ.พยาน 
() 
ลงชื่อ.พยาน 
() 

เลือกไปใช้กันตามสบายเลยครับ 5555				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรไร
Lovings  เรไร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรไร
Lovings  เรไร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรไร
Lovings  เรไร เลิฟ 0 คน
คุณเรไร คนเดิมใช่หรือไม่ ศศร ผู้จากไปหลายปีก่อน คิดถึงเพื่อนๆ เมื่ออ่านกลอน มาเปิดย้อน Thaipoem ยากกว่าเดิม 555