10 มิถุนายน 2552 22:30 น.

ประกาศคนหาย

เรไร

ประกาศ
ใครพบเจอ คุณ ร้อยฝัน กรุณาติดต่อเจ้าของกระทู้
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด่วน

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง (ทำเสียงต่ำๆเข้าไว้)

คุณร้อยฝัน กรุณาติดต่อเจ้าของกระทู้ 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด่วน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรไร
Lovings  เรไร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรไร
Lovings  เรไร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรไร
Lovings  เรไร เลิฟ 0 คน
คุณเรไร คนเดิมใช่หรือไม่ ศศร ผู้จากไปหลายปีก่อน คิดถึงเพื่อนๆ เมื่ออ่านกลอน มาเปิดย้อน Thaipoem ยากกว่าเดิม 555