17 ตุลาคม 2556 12:02 น.

เมื่อถึงกาล ใบไม้ก็ร่วงหล่น

เหมือนพระจันทร์


เมื่อถึงกาล ใบไม้ก็ร่วงหล่น
เวียนวนสัจธรรม...นับหนึ่งใหม่
ร่วงเพื่อเติม ผลัดเผื่อผลิ แตกกิ่งใบ
รอเวลาผ่านไปอีกฤดูเมื่อถึงกาล ใบไม้ก็ร่วงหล่น
เวียนวน เป็นจริง ไร้ทางสู้
วิถีใบไม้ใหม่เก่าคล้ายดั่งครู
ระลึกรู้ "วิถีคน"เช่นใบไม้ร่วงหล่น จมหาย เพื่องามนัก				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเหมือนพระจันทร์
Lovings  เหมือนพระจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเหมือนพระจันทร์
Lovings  เหมือนพระจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเหมือนพระจันทร์
Lovings  เหมือนพระจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเหมือนพระจันทร์