5 พฤศจิกายน 2554 21:30 น.

"ทุกข์ ท่วม ร่วม ใจ"

เอื้ออารมณ์


ทุกข์ระทมขมขื่นในดวงจิต
ไม่คาดคิดจะต้องพบความฉิบหาย
เพียงฤดูน้ำหลากที่มากมาย
เหตุการณ์ร้ายต้องพานพบประสบจริง

ท่วมทุกถิ่นท้องทุ่งที่ไหลบ่า
แม้ในป่าคอนกรีตก็จมดิ่ง
กระแสสินธุ์กวาดกลืนเหมือนชังชิง
ทนทุกข์ยิ่งเมื่อย่อยยับกับนที

ร่วมเอยร่วมแรงเพื่อสู้ศึก
นาวาลึกลดลงอย่างด่วนจี๋
ร่วมกันสร้างลำคลองร่องวารี
ปล่อยนทีให้พ้นผ่านโดยเร็ววัน

ใจรวมใจหมายมุ่งเพื่อฟันฝ่า
สายธาราอุทกภัยเหือดแห่งนั่น
ขออย่าให้ดวงใจที่รวมกัน	
ต้องห้ำหั่นโหดร้ายต่อกันเลย

เอื้ออารมณ์
๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

				
22 ตุลาคม 2554 22:04 น.

รักบ้านกลอน

เอื้ออารมณ์

เหตุด้วยรักเรียงร้อยถ้อยสัมผัส
กลั่นกรองจัดแบ่งวรรคอักษรศิลป์
เฝ้าพินิจลิขิตเป็นอาจิณ
หมายอยู่ถิ่นวงศ์วานวรรณกรรม

ด้วยแรงรักปักใจจึงหมายมุ่ง
หวังผดุงวรรณศิลป์ที่งามล้ำ
ให้คงอยู่คู่ไทยเป็นประจำ
จึงสรรคำเพื่อสร้างสรรค์บทกวี

ทั้งโคลงกลอนกาพย์ฉันท์ก็เพียรฝึก
เฝ้าตรองตรึกตระเตรียมอักษรศรี
เรียบเรียงถ้อยร้อยคำเป็นบทกวี
หวังได้มีลำนำเพราะเสนาะสำนวน

จึงจำต้องหาบ้านเพื่อพำนัก
ไว้เป็นหลักพึ่งพิงมิผันผวน
หวังมีมิตรนักกลอนตามกระบวน
ไว้ทบทวนแก้ไขคำลำนำกลอน

ฉันจึงรักบ้านกลอนแต่แรกเริ่ม
มิตรพูนเพิ่มกำลังใจไม่ถ่ายถอน
ช่วยชี้แนะคำผิดทุกวรรคตอน
เอื้ออาทรอักษรศิลป์จึงงดงาม

เหตุด้วยรักเรียงร้อยถ้อยสัมผัส
บรรจงจัดแบ่งคำแสนวาบหวาม
เกรงลำนำไม่ไพเราะเสนาะความ
สำนวนทรามไม่สวยสมคำกวี

เมื่อมาอยู่บ้านกลอนอบอุ่นจิต
เพียรลิขิตลำนำตามวิถี
มิตรมากมายกำลังใจก็มากมี
ด้วยเหตุนี้ฉันจึงรัก บ้านกลอน

เอื้ออารมณ์
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔				
26 มิถุนายน 2554 22:36 น.

ตัดสินใจ

เอื้ออารมณ์

ถึงวันที่กำหนด
อย่าเพิ่งทดท้อถอยหลัง
ออกไปเพื่อเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎรมา

เป็นตัวแทนของเรา
เพื่อให้เข้าสู่สภา
กลั่นกรองและสรรหา
ท่านนายกรัฐมนตรี

ถึงวันตัดสินใจ
ท่านจงได้เลือกคนดี
ผู้แทนในครั้งนี้
จักต้องมีคุณธรรม

รู้ใช้ซึ่งเหตุผล
เลือกบุคคลเป็นผู้นำ
ด้วยใจไม่ถลำ
สิ่งยั่วเย้าคือเงินตรา

ไม่หลงซึ่งตำแหน่ง
ไม่แก่งแย่งวาสนา
ไม่รอโชคชะตา
ทำหน้าที่ของผู้แทน

ตัดสินใจยกมือ
โดยยึดถือความหนักแน่น
เลือกคนไม่แกนแกน
ให้ขึ้นแท่นท่านนายก

สาม กรกฎา
มาเถิดมาอย่าสัปหงก
นอนหลับทับสิทธิ์สก
ไปเลือกตั้งผู้แทนมา

โปรดจงตัดสินใจ
เดินทางไปเข้าคูหา
เลือกคนดีเข้าสภา
เพื่อพัฒนาประเทศไทย ฯ

เอื้ออารมณ์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔				
21 มิถุนายน 2554 21:13 น.

กราบกวี

เอื้ออารมณ์


คือนักปราชญ์ชั้นครูสยามรัฐ
ปรากฎชัดรังสรรค์วรรณศิลป์
สร้างคุณค่าภาษาให้ยลยิน
ทั่วธานินทร์ชิ่นชมวรรณกรรม

วาดอักษรเรียงร้อยถ้อยสัมผัส
บรรจงจัดไพเราะเสนาะล้ำ
แต่งนิทานหลายเรื่องให้รู้จำ
ล้วนลำนำคำสอนสำเหนียกนาน

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำหลายสถาน
อยู่ในพระอภัยมณีตลอดกาล
เคยเขียนอ่านในวัยเด็กเมื่อนานมา

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าให้ขาดสิ่งของที่ปรารถนา
มีน้อยใช้น้อยตามอัตรา
อยู่ในสุภาษิตสอนหญิงนั่นเอง

ชื่อก้องขจรไกลไปทั่วโลก
มิใช่โชควาสนาที่เหมาะเหม็ง
ด้วยผลงานโดดเด่นลือละเบง
ที่บรรเลงสร้างสรรค์ผลงานมา

ขอยอกรคารวะกวีเอก
ผู้ที่เสกสรรค์งานอันล้ำค่า
ร้อยมาลีเป็นมาลัยเพื่อบูชา
แด่กวีชั้นฟ้า  ณ  แดนไกล ฯ        

เอื้ออารมณ์
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

				
27 กันยายน 2553 21:00 น.

นาล่ม

เอื้ออารมณ์

น้ำเหนือไหลมาแรง..........ท่วมทั่วแปลงทุ่งนาข้าว
น้ำตาไหลร่วงพราว..........	ร้าวรานจิตอนิจจา
โอ้เวรกรรมหรือไร...........นี่ไฉนน้ำท่วมนา
เมื่อน้ำเหนือไหลบ่า..........มองนาเป็นเช่นทะเล
ต้นข้าวจมน้ำลึก...............ไม่ตริตรึกหรือหันเห
เกี่ยวข้าวกลางทะเล..........ด้วยน้ำตาที่ท่วมใจ
ทุนหายกำไรหด...............ยิ่งรันทดมีหนี้ใหม่
นาล่มจะมีใคร..................มาช่วยซับน้ำตาเรา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอื้ออารมณ์
Lovings  เอื้ออารมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอื้ออารมณ์
Lovings  เอื้ออารมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอื้ออารมณ์
Lovings  เอื้ออารมณ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเอื้ออารมณ์