4 ตุลาคม 2561 15:57 น.

เสียงระฆัง

แก้วประภัสสร

ตีระฆังดังเหมือนเตือนสติ
สมาธิตื่นนอนก่อนรุ่งสาง
ชำระกายคลายวุ่นให้ขุ่นจาง
จิตกระจ่างซึมซับรับตะวัน
ตีระฆังกังวานคืองานสงฆ์
กิจต้องลงอุโบสถปลดปลงขันธ์
บิณฑบาตเลี้ยงชีพประทีปธรรม์
ทำวัตรนั้นเช้าเย็นเป็นพันปี
เสียงระฆังดังผ่านกังวานแว่ว
ดุจเสียงแก้วเจียรไนใจสุขขี
ผู้ได้ยินน้อมรับซับไมตรี
ย่อมเกิดดีศรีสวัสดิ์ชัดทุกคน
แก้วประภัสสร / อยากได้ยินเสียงระฆังดังถึงบ้าน แต่บุญยังไม่ถึงค่ะ
----
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแก้วประภัสสร
Lovings  แก้วประภัสสร เลิฟ 0 คน
พี่แก้วประภัสสร จำหนูได้ไหมเอ่ย หายไปนานหลายปี เพิ่งกลับมา แหะ ๆ คิดถึงทุกคนมาก งงกับบ้านที่ปรับปรุงใหม่ เดินเข้าออกไม่ถูกเลยค่ะ ฮ่า ๆๆ