16 ตุลาคม 2553 17:30 น.

โลกสีเขียวของเศรษฐี

แก้วประภัสสร


       กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีเจ้าอารมณ์คนหนึ่ง
มักจะปวดศรีษะอย่างทรมานเป็นประจำทุกวัน เขาได้ไปหาหมอ
กี่คนก็รักษาไม่หาย 

      วันหนึ่งเขาไปพบฤาษี ตนหนึ่ง เศรษฐีเล่าอาการปวดหัวให้ฟัง
      
      "ง่ายนิดเดียว" ฤาษีตอบ 
     " เพียงแต่ท่านมองทุกอย่างให้เป็นสีเขียวเท่านั้น อาการปวดหัวของท่านก็จะหายไปทันที"

      เศรษฐีเชื่อฤาษี เขาจ้างช่างทาสีหลายร้อยคนมาทาสีที่บ้านทั้งหมด
ให้เป็นสีเขียว เขาเปลี่ยนถ้วยชาม เสื้อผ้าและ รถยนต์ให้เป็นสีเขียวทั้งหมดด้วย

      เศรษฐีหายปวดหัวได้จริงๆ ตามคำของฤาษี

      แต่เขาออกไปนอกบ้านไม่ได้ เพราะหลังคาบ้านหลังอื่นเป็นสีแดงอยู่ เศรษฐีเตรียมเบิกเงิน เพื่อซื้อเสื้อผ้าสีเขียวแจกให้คนทั้งหมู่บ้าน
และเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาของหมู่บ้านทุกหลังจากสีแดงให้เป็นสีเขียวทั้งหมด เพื่อเขาจะได้นั่งรถผ่านหมู่บ้านไปได้โดยไม่ปวดหัว

      หนึ่งเดือนต่อมา ฤาษีนุ่งหนังเสือจะไปเยี่ยมเศรษฐีที่บ้าน
แต่ยามรักษาความปลอดภัยไม่ยอมให้เข้า เพราะหนังเสือที่ฤาษีนุ่งนั้น
มีสีเหลืองสลับลายดำ ยามใช้วิทยุสื่อสารเรียกช่างทาสีมา เพื่อจะทาสี
หนังเสือของฤาษีให้เป็นสีเขียวเสียก่อน จึงจะยอมให้เข้าไปพบกับเศรษฐี
ในบ้านได้ 

     แต่ฤาษีไม่ยอมให้ทาสีหนังเสือ โดยวิ่งหนีลัดเลาะเข้าไป
จนพบเศรษฐีนั่งอยู่ในบ้าน

     ฤาษีกล่าวตำหนิเศรษฐีว่า 
     " ทำไมท่านจึงสร้างความยุ่งเหยิงให้คนทั้งหมู่บ้าน 
เพื่อเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีเขียวเล่า เพียงท่านใส่แว่นตาสีเขียว
คนเดียวเท่านั้น ท่านก็จะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวไปเอง

     ฤาษีสอนว่า 
     " การที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั้น ไม่จำเป็น
ต้องเปลี่ยนคนทุกคนหรือของทุกสิ่ง เพียงแต่เราจัดการเปลี่ยนแปลง
ตัวของเราก่อนเท่านั้น เราจะพบว่าสิ่งอื่นๆก็จะปรับตัวตามไปด้วยกัน"


อ้างอิง: จากเรื่องการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์
ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยาหวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่าน ไม่มากก็น้อย
ขอบคุณมากค่ะ
แก้วประภัสสร
16/10/2553 
      				
8 ตุลาคม 2553 12:03 น.

เรื่องของเจ....อันนี่...หลบไป.. อิ

แก้วประภัสสร


logo.gif
เจ.... 
jetrin1-b43ff-1.jpg14.%20%E0%B9%80%E0%B8%88%20%E0%B9%80%E0%

อ๊ะ..อ๊ะ..อ๊ะ..อ๊าว...อ่าว ..อ่าวๆๆๆๆ อ๋าว อ้าวว..
v
v
v
v
v
v
v
v
นี่ก็เจ เจ 
1.jpg20081224041745_ShoppingPlace5.jpg
v
v
v
v
v
v
v
v
v

อันนี้ก็เจ..แม่นบ่ค่ะ..

011-50.jpgBig_116212456193.jpg83e129c24705d8973cabea77d8172120_1222682D7A28_IMG_04442.jpg

ป๊าดดดด ..เห็นแล้วหิว...แล่วๆๆๆ บัดนี่...

319.jpg				
2 ตุลาคม 2553 11:33 น.

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านกับผลการประกวดร้อยกรอง

แก้วประภัสสรประกาศสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ 
ตามที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมการเขียนงานร้อยกรองสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกวีนิพนธ์เป็นกรรมการตัดสิน บัดนี้การตัดสินประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ แล้วเสร็จเรียบร้อย ปรากฏผล ดังนี้
 
ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ ชีวิตผาสุก
รางวัลชนะเลิศ                    ซุปเปอร์ (สำนวนที่ ๑๐ ชาติหน้าขอชีวิตผาสุก)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑          เด็กหญิงพรนภา เนียมหุ่น (สำนวนที่ ๙ ชีวิตผาสุก)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         คนธรรพ์ (สำนวนที่ ๔ ชีวิตผาสุก)
รางวัลชมเชย                     เด็กหญิงสุดารัตน์ ร้อยพวง (สำนวนที่ ๑๗ ชีวิตผาสุก)
รางวัลชมเชย                     เด็กหญิงวิภาวรรณ อู่ทรัพย์ (สำนวนที่ ๒๓ ชีวิตผาสุก)
 
ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ ทางแยก
รางวัลชนะเลิศ                    นายภาสกร รัตนพัลลภ (สำนวนที่ ๑๓ ทางแยก)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑          นางสาวพัชรีภรณ์ ไชยโพธิ์ (สำนวนที่ ๑๖ ทางแยก)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         นายชาตรี ตราชู (สำนวนที่ ๙ อธิปไตย อีก...กิโลเมตร)
รางวัลชมเชย                     นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร์ (สำนวนที่ ๒๔ ทางแยก)
 
ประเภทโคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ ทอรักถักรุ้ง
รางวัลชนะเลิศ                    วฤก (สำนวนที่ ๕๑ ทอรักถักรุ้ง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑          นายประสงค์ กลิ่นขจร (สำนวนที่ ๗ ทอรักถักรุ้ง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         นายชูพงศ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ (สำนวนที่ ๔ เริ่มทอรักเพื่อถักรุ้ง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         คอนพูทน (สำนวนที่ ๑๔ ทอรักถักรุ้ง)
รางวัลชมเชย                     เชษฐภัทร วิสัยจร (สำนวนที่ ๑๒ ฮุ้งแห่งสยาม)
รางวัลชมเชย                     มังกรสมุทร (สำนวนที่ ๑๗ รุ้งลับลา)
 
คณะกรรมการตัดสินรอบรายเดือน
๑. ทองแถม นาถจำนง      ประธานกรรมการตัดสินฯ
๒. โชคชัย บัณฑิต        กรรมการ
๓. รักษ์ มนัญญา          กรรมการ        
๔. พิเชฐ แสงทอง         กรรมการ
๕. อาจินต์ ศิริวรรณ        กรรมการ
๖. ยงยุทธ ใจซื่อดี          กรรมการ
๗. นายทิวา               กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
 
นายทองแถม นาถจำนง
อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการตัดสินรอบรายเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปดูได้ที่นี่ค่ะ

http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538782140&Ntype=6				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแก้วประภัสสร
Lovings  แก้วประภัสสร เลิฟ 0 คน
พี่แก้วประภัสสร จำหนูได้ไหมเอ่ย หายไปนานหลายปี เพิ่งกลับมา แหะ ๆ คิดถึงทุกคนมาก งงกับบ้านที่ปรับปรุงใหม่ เดินเข้าออกไม่ถูกเลยค่ะ ฮ่า ๆๆ