24 กุมภาพันธ์ 2553 20:46 น.

***ร่วมด้วยช่วยกัน***

แก้วประภัสสร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา
คุณครูดอกไม้ ปานพาน ซึ่งพวกเราทุกคนรู้จักท่านดี
ในนามปากกา "กันนาเทวี"
     ได้ลงกระทู้ ขอร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างห้องสมุด
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

      ข้าพเจ้าเห็นว่า ท่านไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน
แต่ทำเพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีห้องสมุด พอที่จะใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ และเพื่อเก็บตำรา หนังสือ ไม่ให้เกิดการสูญหายไป
 
     เมื่อป้าเอ่ยปาก ขอบทกลอน เพื่อจัดทำหนังสือออกจำหน่าย
หาทุนสร้างห้องสมุด พวกเราหลายท่าน ยินดีส่งให้ด้วยความเต็มใจ 
และยินดีเป็นอย่างยิ่ง อย่างน้อย เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการได้
ช่วยเหลือสังคม 

      เด็กตัวเล็กๆ ประมาณ สองร้อยชีวิต พวกเขากำลังรอ
ที่จะได้ใช้ห้องสมุดอย่างตื่นเต้นและดีใจล่วงหน้า 
      ข้าพเจ้า ในนามปากกา"แก้วประภัสสร"
จึงอยากสานฝัน ให้น้องๆ ได้มีห้องสมุดใช้
     
      ข้าพเจ้าเป็นเพียงหยดน้ำ หยดเล็กๆ คงไม่สามารถ
ที่จะทำให้ต้นไม้ ที่กำลังเติบโตได้สมบูรณ์ 
      นอกเสียจากว่า หยดน้ำทุกหยด มารวมตัวกัน
ให้กลายเป็นเม็ดฝน หล่นลงบนต้นไม้นั้น

     สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอฝาก หนังสือรวมกลอนกำลังใจ
จากพี่น้องบ้านกลอน ให้ทุกท่านพิจารณา 
เพื่อหาทุนสมทบสร้างห้องสมุดต่อไป
    
       "แรงศรัทธาเท่านั้นจะทำให้ฝันของหนูน้อยเป็นจริง"

แก้วประภัสสร
24 / 02 / 2553

P22433977.jpg?t=1267018671P22433988.jpg?t=1267018732

หนังสือรวมบทกลอน กำลังใจ ที่มีเนื้อหาและสาระน่าอ่าน
ที่พี่น้องบ้านกลอน http://www.thaipeomforever.com
ยินดีให้ป้า จัดทำหนังสือค่ะ
หากใครสนใจ ที่จะร่วมบริจาค หรือต้องการหนังสือ
กรุณาติดต่อ คุณครูดอกไม้ และโอนเงินบัญชีของโรงเรียน และ
แจ้งที่อยู่ไปที่ป้ากันนาฯ เพื่อจัดส่งหนังสือให้ค่ะ

ผู้มีจิตศรัทธาเชิญชวนบริจาคร่วมสมทบทุนได้ที่


โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
เบอร์โทรติดต่อ 053574488 email pydc@hotmail.com 
http://www.pdschool.co.cc
เลขที่บัญชี 531-0-04205-9

โครงการจัดสร้างห้องสมุด
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
หลักการและเหตุผล
       โรงเรียนขาดห้องสมุดที่เป็นสัดส่วน ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร เด็กขาดโอกาสในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ห้องสมุดปัจจุบันเป็นใต้ถุนบ้านพักครูเก่า แคบและมืดไม่น่าเข้าไปใช้ ไม่จูงใจเด็ก ดังนั้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นสำคัญทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการจัดสร้างห้องสมุดมาตรฐานขึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว 
3. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่ 20  เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 สิ้นสุดวันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2553				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแก้วประภัสสร
Lovings  แก้วประภัสสร เลิฟ 0 คน
พี่แก้วประภัสสร จำหนูได้ไหมเอ่ย หายไปนานหลายปี เพิ่งกลับมา แหะ ๆ คิดถึงทุกคนมาก งงกับบ้านที่ปรับปรุงใหม่ เดินเข้าออกไม่ถูกเลยค่ะ ฮ่า ๆๆ