31 มกราคม 2548 14:33 น.

ดอกแก้วพลิ้วแพรวแก้วประเสริฐ

แก้วประเสริฐ


         ดอกแก้วพลิ้วแพรวแก้วประเสริฐ. 

     กาลเวลาหมุนเวียนผันเปลี่ยนชีวิต
ล้วนลิขิตหนทางจัดสร้างสรรค์
สุขแลทุกข์คลุกเคล้ายากจำนรรจ์
สุดเสกสรรสมสร้างรักขอพักใจ

     ด้วยยศศักดิ์อัครฐานตระการทรัพย์
หาใช่รับประกันถึงนิสัย
ตระกูลวงศ์พงศ์เผ่าจากเหล่าใด
ก็ไม่ใช่วัดคุณค่าว่าเป็นคน

      ทรัพย์สมบัติมากล้นปรนเปรอให้
ก็เป็นเพียงเครื่องใช้ความขัดสน
หากศีลทานรานบิ่นสิ้นจากตน
เกิดเป็นคนจะเหลือเยื้อใยใด

     อนิจจังทุกขังหวังเพริศแพร้ว
ยังมิแคล้วปั่นป่วนล้วนหวั่นไหว
มนุษย์นี้ดีชั่วอยู่ที่ใจ
ทำอะไรควรมีสติผลิปัญญา

     อันรักโลภโกรธหลงพะวงใฝ่
มันชอนไชให้จิตได้กังขา
หันเหหวนในสิ่งที่ได้มา
พอนำพามันก็หายมลายสูญ

     อรุณเริ่มเบิกบานพลันแจ่มใส
พอสายไปกลับแปรผันมิอบอุ่น
ดุจความรักที่หวังครั้งเกื้อกูล
สร้างอาดูรชอกช้ำระกำทรวง

     สิ่งที่แท้แน่นอนคือธรรมะ
ของพุทธะฝากเอาไว้ดุจแมนสรวง
ทุกข์แลสุขปลุกปั่นนั้นหลอกลวง
เป็นภาพกลวงบ่วงมารผลาญอารมณ์

     สิ่งนี้หนอพอผ่านมานะเพื่อนเอ๋ย
อย่ายึดเลยเป็นเพียงกรรมนำสะสม
ความดีชั่วมิห่างไกลใกล้ชิดชม
หลงคารมของมารผลาญจิตใจ.

       ๙๙๙  แก้วประเสริฐ.  ๙๙๙ 				
30 มกราคม 2548 12:07 น.

โอ้ดวงชะตาชีวิต

แก้วประเสริฐ


            โอ้ดวงชะตาชีวิต 

     กาลเวลาหมุนเวียนผันเปลี่ยนชีวิต
ล้วนลิขิตหนทางจัดสร้างสรรค์
สุขแลทุกข์คลุกเคล้ายากจำนรรจ์
สุดเสกสรรสร้างรักขอพักใจ

     ก่อกำเนิดเกิดมาในภพนี้
เหมือนดั่งมีเวรกรรมมิผ่องใส
เข้าสอดแทรกแยกแยะเสียกระไร
เป็นเหตุให้เวียนวนดั่งสนสะพาย

     นั่งนอนคิดจิตไปได้ประจักษ์
สิ่งที่รักมักนำมาชะตาสลาย
ร่วมกับทุกข์ปลุกปั่นจนตาลาย
แล้วทำลายรากฐานที่หมั่นเพียร

     โอ้อนาถวาสนามันมากำหนด
หวังจะปลดลดลงจนปวดเศียร
ยากจริงนะหยุดพักมักวนเวียน
แสนเบียดเบียนเจียนใจสลายลง

     นึกถึงธรรมคำสอนของพุทธะ
หวังชำระจิตนอกในเพื่อได้สรง
วารีธรรมค้ำจุนหนุนปลดปลง
เพื่อดำรงคงสร้างทางความดี

     อตฺถเสฏฺโฐบรรพชามาเตือนจิต
ให้ได้คิดถึงทางระหว่างศรี
อุปัชฌาย์มอบให้ในวลี
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวดวงหทัย

     กายของเราจงได้ให้ประเสริฐ
สิ่งเลอเลิศด้วยตัวอย่ามัวสลาย
จงพากเพียรเรียนไว้มิกลับกลาย
แล้วค่อยทำลายกิเลสเศษงดงาม

     ความพะวงหลงไปในทุกเขต
ให้สมเพชนิวรณ์ลงจงเกรงขาม
เรื่องความรักราคะจะติดตาม
จิตคงทรามไขว้คว้าหวังมาชม

     ชะตาชีวิตเอ๋ยเพียงพอขอแค่นี้
ที่เคยมีขอลาอย่าสะสม
สัมพุทธะตั้งไว้เข้าในอารมณ์
พยายามบ่มสมสล้างกระจ่างฤดี.

        ๙๙๙  แก้วประเสริฐ.  ๙๙๙				
28 มกราคม 2548 13:59 น.

ข้ามอบายภูมิ - ต้องมุ่งโสดาบัน

แก้วประเสริฐ


       ข้ามอบายภูมิ - ต้องมุ่งโสดาบัน

     ดูกรท่านปิยมิตรคิดปิดกั้นนรก
ที่สกปรกมิผดุงยากมุ่งเกษม
สร้างรุ่มร้อนนอกในไร้ปรีเปรมดิ์
สุดอิ่มเอมสุขทุกข์คลุกตลอดกาล

     บุญกุศลผลผลาเข้ามาประกอบ
ยังแสนนอบน้อมลงตรงประสาน
มีวันพลาดยากขาดบ่วงของมาร
มันประจานครั้นมรณะจะเข้ามา

      มรรคเบื้องต้นพ้นผ่านทางแน่วแน่
ข้ามนรกแท้มิเปลี่ยนเวียนมาหา
เป็นธรรมคำสอนองค์พระศาสดา
หากนำพาจะสร้างพ้นทางอบาย

     เพียงแค่สามข้อหนอเพียรปฏิบัติ
ให้แน่ชัดอย่าลังเลหันเหไปไหน
ไม่ยากนักถือมั่นอย่ากลับกลาย
ด้วยหัวใจยึดเหนี่ยวทั้งเสี้ยวปอน

     ข้อที่หนึ่งพึงจำไว้ให้ยึดมั่น
สักกายทิฏฐินั้นพลันละเอามาสอน
อยู่ตรงข้ามขันธ์ห้าทุกขั้นตอน
อย่าอาวรณ์ร่างสลายให้ตัดรอน
ด้วยนิวรณ์มันหวนหาพาปะปน

      ข้อที่สองวิจิกิจฉาส่งใจให้สงสัย
มรรคผลไซร้มีจริงหรือจสับสน
ความดีชั่วมีอยู่เข้าสู่ตน
ปฏิบัติมีผลพ้นห้วงจากทุกข์จริง

      ข้อที่สามงามนักจักขอแจ้ง
ศีลห้าแสดงแจ้งไว้ในทุกสิ่ง
สีลัพพตปรามาสที่โน้มอิง
ให้เหมือนปลิงยึดมั่นจนวันตาย

      โดยเคร่งครัดทบทวนหวนประจักษ์
ชำระปักกายใจอย่าให้สลาย
จงพากเพียรทำไว้มิได้กลาย
ผลนั้นไปสู่สวรรค์ตามครรลอง

      ครั้นครบถ้วนล้วนมิพลาดขาดหาย
ท่านจะกลายเป็นโสดาบันพลันสนอง
ไม่ต้องมีประกาศนียบัตรมารับรอง
สิ่งสมปองคือมรรคผลสูงจรุงใจ

      นี่แหละหนอขอสนองแด่มวลมิตร
เพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อผ่องใส
ให้พ้นบ่วงห้วงนรกที่จัญไร
พามิตรไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเทอญ.

      ๙๙๙  แก้วประเสริฐ.  ๙๙๙				
26 มกราคม 2548 13:36 น.

มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ

แก้วประเสริฐ


                      มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ

   1.นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาที(หรือเดินจงกรมก็ได้)
      อานิสงส์---เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
              เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย
              จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ 
              ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน
              ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง
              เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

   2.สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน
      อานิสงส์---เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 
              ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
              เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว
              แนะนำพระคาถาพาหุงมหากา,พระคาถาชินบัญชร,
               พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น
               เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

   3.ถวายยารักษาโรคให้วัด,ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์
      อานิสงส์---ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา
             สุขภาพกายจิตแข็งแรง อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า 
             ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา

   4.ทำบุญตักบาตรทุกเช้า
      อานิสงส์---ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร  ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

   5.ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน
      อานิสงส์---เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาถยศ   สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้  ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

   6.สร้างพระถวายวัด
      อานิสงส์---ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
              สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข   ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป

   7.แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์หรือบวชพระอย่างน้อย9วันขึ้นไป
      อานิสงส์---ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่   ผ่อนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร   สร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา  จิตเป็นกุศล

   8.บริจาคเลือดหรือร่างกาย
      อานิสงส์---ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุ
              ต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา   ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง

   9.ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ
      อานิสงส์---ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต   ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำมาค้าขึ้น   หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส   เป็นอิสระ

   10.ให้ทุนการศึกษา,บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ,อาสาสอนหนังสือ
      อานิสงส์---ทำให้มีสติปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญา   ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม

   11.ให้เงินขอทาน,ให้เงินคนที่เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม)
      อานิสงส์---ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตกทุกข์ได้ยาก   เกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง   จะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

   12.รักษาศีล5หรือศีล8
       อานิสงส์---ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก
             ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญรุ่งเรืองกรรมเวรจะไม่เข้าโถม  ภัยอันตรายไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้าปกปักรักษา

                 อานิสงส์ 10 ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

   1.เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
   2.จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น	
   3.สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้
   4.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
   5.มีอายุมั่นขวัญยืน
   6.ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง
   7.ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล
   8.ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
   9.สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสูอบายภูมิ
  10.ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ

      อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้

   1.อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
   2.สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
   3.เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
   4.เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
   5.จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
   6.มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์   วาสนายั่งยืน
   7.คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
   8.คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ
สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
   9.พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
  10.สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของ     ผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

                  อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ์
          ( บวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ,อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร )
   1.หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา
   2.เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย
   3.สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย
   4.เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป
   5.สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา
   6.จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
   7.เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา
   8.ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ
   9.โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย
  10.ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการให้คนได้บวช

       ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้ เพราะเมื่อท่านล่วงลับท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉาน ภพเปรต ภพสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญ  ดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญ
        ***ส่งต่อก็ได้บุญครับ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

                  ๙๙๙  แก้วประเสริฐ.  ๙๙๙ 				
25 มกราคม 2548 23:10 น.

ยามตะวันพลันยอแสง

แก้วประเสริฐ


        ยามตะวันพลันยอแสง 

     ตะวันรอนอ่อนล้าครายอแสง
วับวาวแวมอำพันสรรค์สีใส
พลันคำนึงกัลยาซึ่งซึ้งอำไพ
ซาบซ่านใจไมตรีเคยมีมา

     ปานประหนึ่งหยาดเพชรชลเกล็ดแก้ว
เพริศพริ้งแพร้วพรรณรายปรายเสน่หา
ช่างเฉิดฉายนวยนาดยามยาตรา
มวลบุบผานาพันธุ์กลั่นกลิ่นโชย

     รวยระรื่นชื่นหทัยให้ฟุ้งซ่าน
แสนเบิกบานเริงร่าสุดหาโหย
หวามหวานจิตคิดไปคล้ายบ่วงโปรย
มัดรอบโรยอวลนักปักอารมณ์

     สำเนียงแผ่วแว่วพลิ้วริ้วระริก
เหมือนล้วงจิกพลิกใจคล้ายสู่สม
ให้วูบวาบซาบซ่านสุดแหลมคม
เข้าทิ่มปมสมสร้างพลางคิดรัก

     บัดนี้หนอเหตุการณ์ฝันชีวิต
อยากจะชิดสนิทแนบแอบสมัคร
เพียงเกรงกริ่งดวงใจที่ประจักษ์
กลัวจะหักมักพลาดสิ่งหมายปอง

     เพียงแย้มยิ้มพริ้มพรายให้อ้างว้าง
ตะวันจางลางเลือนเหมือนมิสนอง
ห้วงใจจิตคิดไปตามครรลอง
บัดนี้ต้องยอแสงแฝงแปรปรวน

     ล้วนกำซาบปลาบแปลบแทรกทรวงเร้า
โอบอุ้มเอาความหวานผ่านลมหวน
สุดจะแนบแอบชิดหวังเชื้อชวน
แสนปั่นป่วนจนสลายกระจายไป

     ตะวันเอ๋ยยอแสงแคลงใจเหลือ
คิดเอื้อเฟื้อเผื่อน้ำใจจักไฉน
คงมืดมิดปิดทางหรืออย่างไร
โฉมไฉไลไกลเกินกว่าคว้ามาชม.

        ๙๙๙  แก้วประเสริฐ.  ๙๙๙				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแก้วประเสริฐ
Lovings  แก้วประเสริฐ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแก้วประเสริฐ
Lovings  แก้วประเสริฐ เลิฟ 0 คน
สวัสดีค่ะคุณลุง จำหนูได้ไหมเอ่ย