25 มีนาคม 2556 11:58 น.

*อัปปรีย์ชน*

แก้วประเสริฐ

 
      อัปปรีย์ชน *

ชนจัญไรเสือกได้........ทุกกรณีย์  
ล้วนแต่พวกอัปรีย์..........มากล้น  
หวังตำแหน่งมากมี........ชอบก่อ จริงนา  
เสือกส่งสิ่งดีพ้น....จากห้วงสยามินทร์ฯ

น้ำลายเหม็นคละคลุ้ง.....มากมาย ทั่วนอ
ก่อเรื่องเพื่อทำลาย.........ลบล้าง
ส่งให้ยิ่งฉิบหาย...............ปั่นป่วน มากแฮ
ค้านบ่ได้มีสล้าง..............ฝากไว้ล่มสลาย.ฯ

        * แก้วประเสริฐ. *				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแก้วประเสริฐ
Lovings  แก้วประเสริฐ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแก้วประเสริฐ
Lovings  แก้วประเสริฐ เลิฟ 0 คน
สวัสดีค่ะคุณลุง จำหนูได้ไหมเอ่ย