17 มกราคม 2558 09:44 น.

คำรำพึงของนกป่า

แดดเช้า

นกป่าตัวหนึ่งนั้น ........................ บินหวน
จะมุ่งหมายทบทวน .................... โลกกว้าง
ไม่หวังติดกับตรวน ..................... กรงกัก
มิใช่นกเลี้ยงอ้าง ........................ อยู่ได้ด้วยใคร
หนึ่งใจแสวงเสาะให้ ................... หลอมตน
สองปีกจะบินวน ......................... แกร่งกล้า
สองเท้าจักดิ้นรน ........................ ทางวาด เองนา
ปากจิกตามองฟ้า ....................... ต่อสู้แดดฝน
บนเส้นทางจักสร้าง ..................... ตัวตน
ปีกจักแกร่งและทน ..................... แดดกร้าน
โหนอากาศกระสน ...................... โดดเดี่ยว
เก็บเกี่ยวกระแสต้าน ................... เรียนรู้โลกจริง
สิ่งใดในโลกนี้ ........................... ศึกษา
หลอมภาพรวมมายา ................. เสาะสร้าง
เพื่อค้นพบวิชา ......................... ยิ่งใหญ่
คือสิ่งจริงลึกกว้าง ..................... ซ่อนไว้แสวงหา
นกป่าตัวหนึ่งนั้น ...................... จักโต
หมายมุ่งหยั่งรู้โอ - ................... กาสเอื้อ
ชีวิตจักต้องโผ ........................ เรียนร่ำ
ผิดถูกจักเก็บเกื้อ ...................... ปีกกล้าขาแข็งฯ
16 มกราคม 2558 00:49 น.

ภาพลวงใจ

แดดเช้า

กระจกใสใจสะท้อนความอ่อนโลก
หวังเพียงโชคชูช่วยด้วยเป้าหมาย
ใครสักคนปนเปื้อนเปรอะระบาย
ทาสีคล้ายหลอกปลื้มจนลืมตน
แสร้งทาใจ ทาโลก อย่างงามงด
สร้างอนาคต เลือนอดีต ผิดสับสน
กระจกใสมัวหมองเริ่มเปื้อนปน
ด้วยสีคนระบายหลอก ... ภาพออกมา
ส่องกระจกสะทกใจ ไหวสะดุ้ง
ไม่เห็นความหมายมุ่ง ที่สูงค่า
คนสร้างภาพลวงใจ หายลับตา
เหลือมายาให้หลงจนงงงัน
ภาพลวงตา ... มายาแค่ตาเห็น
ภาพลวงใจ ... นั่นเป็นภาพความฝัน
ภาพลวงตา ... ลางหายคลายผูกพัน
ภาพลวงใจ ... ติดมั่นไม่อาจลบ
กระจกหม่นปนป้ายระบายสี
สะท้อนภาพที่มีรอยสีกลบ
คนทาสีหนีหายไม่เคยพบ
ยากจะหลบรอยลวง ห่วงอาวรณ์.
15 มกราคม 2558 21:17 น.

ช่างเจียระไน

แดดเช้า

ครู ... คือช่างเจียระไน ใจพิสุทธิ์
ผู้ ... ผ่องผุด เมตตามหาศาล
สร้าง ... เพชรงามจากดินดำ เป็นตำนาน
คน ... เชี่ยวชาญสรรพวิชา ด้วยค่าครู
งานที่หนัก ใจที่รักนั้นหนักกว่า
เกลาคนโง่ด้วยปัญญาให้กล้าสู้
วาดแนวทางวางแนวคิดอุทิศชู
บารมีความหยั่งรู้ ครูย่อมมี
เพชรที่ยังไม่เคยได้เปล่งแสง
ถูกฝังแฝงลับตา ในทุกที่
ครูเป็นผู้ส่องสายตามาใยดี
ขุดถ่านดำมาหลอมตี เป็นประกาย
ครู ... คือช่างเจียระไน ใจแกร่งกล้า
คือ ... ผู้ประดับประดา ค่าความหมาย
ช่าง ... ฝีมือกล่อมเกลาความเขลาคลาย
เจียระไน ... เฉิดฉาย ความเป็นคน.
แดดเช้า ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
27 กันยายน 2555 19:32 น.

Top of the world : ในมุมสูง (แปลเพลงเป็นกลอน)

แดดเช้า

Such a feelin's comin' over me
There is wonder in most everything i see
Not a cloud in the sky
Got the sun in my eyes
And I won't be surprised if it's a dream
 
พิศวงงงงวยเหมือนในฝัน
ทุกสิ่งนั้นที่เห็นเป็นไฉน
ไร้เมฆดำคลุมปกฟ้าอำไพ
แสงตะวันสว่างไสวส่องตระการ 
 
Everything I want the world to be
Is now coming true especially for me
And the reason is clear
It's because you are here
You're the nearest thing to heaven that I've seen
 
ปรารถนาสารพันสวรรค์สร้าง
ทุกสิ่งอย่างเป็นจริงได้ ในทุกด้าน
เธอ คือ เหตุผลใหญ่ ใจต้องการ
ขอพบพาน เคียงสรวง เถิด ดวงใจ
 
I'm on the top of the world lookin' down on creation
And the only explanation I can find
Is the love that I've found ever since you've been around
Your love's put me at the top of the world
 
มองลงมายังผู้คน ณ เบื้องล่าง
พบนิยามบางอย่างเท่าคิดได้
ด้วยมีเธออยู่เคียงข้างมิห่างไกล
ความรักจักพาไปให้สุดทาง
 
Something in the wind has learned my name
And it's tellin' me that things are not the same
In the leaves on the trees and the touch of the breeze
There's a pleasin' sense of happiness for me
 
ริ้วสายลมบางสายคล้ายกระซิบ
นับสิ่งสิบหลายร้อยค่อยแตกต่าง
สายลมร่ำทำนองใบไม้วาง
จังหวะสร้างเริงร่าน่ายินดี
 
There is only one wish on my mind
When this day is through I hope that I will find
That tomorrow will be just the same for you and me
All I need will be mine if you are here
 
สำหรับหวังยังคงดำรงอยู่
เพื่อก้าวสู่วันใหม่ได้เต็มที่
เพื่อวันพรุ่งคงดื่มด่ำความเปรมปรีดิ์
เหมือนเดิมกับวันนี้ที่ผ่านไป
 
I'm on the top of the world lookin' down on creation
And the only explanation I can find
Is the love that I've found ever since you've been around
Your love's put me at the top of the world
 
มองลงมายังผู้คน ณ เบื้องล่าง
พบนิยามบางอย่างเท่าคิดได้
ด้วยมีเธออยู่เคียงข้างมิห่างไกล
ความรักจักพาดวงใจไปสุดทาง.				
26 มิถุนายน 2555 23:31 น.

เส้นขอบเขตฝัน

แดดเช้า

ณ เส้นขอบเขตใจที่ได้ฝัน
อยู่ที่นั่นแม้ไกลตากว่าได้เห็น
และเส้นทางห่างแค่ไหน ใช่ประเด็น
เรายังเข็นหัวใจไปถึงนั้น

ร่องรอยเท้านักเดินทางยังจารึก
เราก็ย่ำลงลึก กว่าถึงฝัน
ระหว่างห้วงเหวใจได้ฝ่าฟัน
ขวากหนามภยันตราย อยู่รายทาง

หลายโอกาส ภาพลวงตา พาใจคิด
เกิดนิมิตลวงหลอกบอกให้ห่าง
และแรงท้อก่อเกิดเปิดอำพราง
ทั้งจุดหมายลวงลาง สร้างว่ามี

ณ เส้นขอบเขตใจยังได้ฝัน
อยู่ที่นั่น จุดหมาย ใช่หายหนี
ใช่เส้นขอบเขตฝันจะหวังดี
เดินมาหาคนที่ ขี้คร้านทำ.

แดดเช้า : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแดดเช้า
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแดดเช้า
Lovings  แดดเช้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแดดเช้า
Lovings  แดดเช้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแดดเช้า