28 กันยายน 2550 00:47 น.

นาฬิกาของเวลา

แดนไกล ไลบีเรียนาฬิกาของเวลา


นาฬิกา –
หมุมเข็มของเวลามาเท่าไหร่
ติ๊กต๊อกบอกผ่านการแกว่งไกว
โมงยามรี่ไหลไปยาวนาน

แต่ละเข็มมีหน้าที่......
บ่งชี้แต่ละช่วงที่ล่วงผ่าน
หนึ่งหน่วยเลยผันนับวันวาร
นาฬิกาทนทาน, ท้าทาย
ท้าทายโลก-ท้าทายเวลา-ท้าทายชีวิต
เหมือนรอนลิดช่วงเวลาให้ค่อนหาย
ทีละเข็มกระดิกพ้นทุรนทุราย
ชั่ววินาทีกลับกลายเป็นหลายปี
นาฬิกา –
ยังคงหมุนเข็มของเวลาตามหน้าที่
กำหนดการยึดครองของโลกนี้
ด้วยเข็มวินาทีที่สั้นนัก
แต่ละวินาที –
ดูเหมือนว่าชีวียังจมปลัก
ดูเหมือนว่าไร้สาระมามากนัก
ดูเหมือนเศษเสี้ยวแตกหักจากเวลา
หลายหลายวินาที –
กลบรอยของชีวีจนเลือนพร่า
ครู่เดียวที่รู้สึกด้วยชินชา
กลับพบว่าบางอย่างซีดจางไป

ชีวิต –
เพียงน้อยนิดก็ลุอายุขัย
เคยมีหรือคุณค่าสาระใด
ในเวลาที่รี่ไหลไปเร็วเกิน
จึงมิอาจรู้สึก ทันนึกคิด
ยิ่งเวลาท้าชีวิตให้ห่างเหิน
แหละเราอาจมิพร้อมยอมเผชิญ
กับเวลาที่ดุ่มเดินอยู่เนิ่นนาน

นาฬิกาของเวลา –
พร้อมจะฆ่าทุกทุกคนที่พ้นผ่าน
จะมีหรือผู้กล้ามาทัดทาน
ฝืนออกแรงขวางต้าน “กาลเวลา”
................................................
................................................
แหละชีวิตนิดน้อยค่อยคืบคลาน
สู่ห้วงแห่งสังสารของกาลเวลา......


				
1 กันยายน 2550 00:08 น.

ถึง ท่านผู้แปลกหน้า

แดนไกล ไลบีเรียถึง ท่านผู้แปลกหน้า

1)  ถึง ท่านผู้แปลกหน้า –
ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนผองเพื่อนใหม่
ผู้เดินทางย่างก้าวมายาวไกล
ผู้มาพร้อมช่อดอกไม้แห่งไมตรี
สวัสดีทักทาย ข้ากับท่าน
เชิญสำราญตามสบายให้เต็มที่
เลี้ยงต้อนรับดื่มกินด้วยยินดี
เหล้าสุราพอยังมีให้กลั้วคอ
ดื่มเสียเถิดเหล้าสุราอาหารทิพย์
ค่อยค่อยจิบค่อยค่อยซดอย่างจดจ่อ
เชิญเลยท่านกาลเวลามิรีรอ
ข้าจะขอเลี้ยงต้อนรับสักครั้งครา

2) โอ้ สหายรัก
เจ้าช่างดีเสียนักต่อตัวข้า
มา...ข้าจักร่วมวงสุรา
ตามคำปรารถนาของมิตรรัก
ข้าเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยและเนิ่นนาน
ผ่านดินแดนกันดารอันแล้งหนัก
ผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ได้ผ่อนพัก
ผ่านป่าทึบทึมทักและรกร้าง
ผ่านแม่น้ำเชี่ยวกรากมามากสาย
ผ่านเวิ้งแห่งทะเลทรายมาหลายย่าง
ผ่านขุนเขาเมฆคลุม ผ่านหลุมพราง
ในทุกที่ทุกทาง ข้าผ่านพบ
ค้นพบว่าข้านี้ยังมีมิตร
ผู้เปี่ยมด้วยไมตรีจิตมิรู้จบ
ต่างอาศัยแรมเรือนเป็นเพื่อนคบ
เป็นสหายร่วมประสบชะตากรรม

3) ถึง ท่านผู้แปลกหน้า –
เชิญท่านดื่มเหล้าสุราให้อิ่มหนำ
เชิญมาผ่อนความอ่อนล้าจากงานกรำ
เชิญร่วมวงในคืนค่ำให้สำราญ
แล้วจักมาพบกันใหม่ –
ผู้เดินทางมายาวไกล ผู้ได้ผ่าน
เดินทางผ่านเพื่อพบประสบการณ์
บนเส้นทางอันยาวนานและยาวไกล


ลาก่อน มิตรสหายในโลกกว้าง
ขอท่านจงออกเดินทางอย่างยิ่งใหญ่
มิตรภาพยังรอท่านเดินผ่านไป
ท่านเดินทางถึงที่ใด  ให้โชคดี

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแดนไกล ไลบีเรีย
Lovings  แดนไกล ไลบีเรีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแดนไกล ไลบีเรีย
Lovings  แดนไกล ไลบีเรีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแดนไกล ไลบีเรีย
Lovings  แดนไกล ไลบีเรีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแดนไกล ไลบีเรีย