16 ตุลาคม 2548 22:44 น.

เมาเหล้าเมารัก

แตงเม

ถึงเมาเหล้าก็ไม่เท่ากับเมารัก
                สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
                ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
                แต่เมาใจประจำทุกค่ำคืน 				
16 ตุลาคม 2548 17:01 น.

ปากกับใจไม่ตรงกัน

แตงเม

ไม่คิดจะรักแต่กลับคิดถึง
                  ไม่คิดคำนึงใยจึงนอนฝัน
                  ไม่หึงไม่หวงแต่ห่วงทุกวัน
                  ไม่ขอผูกผันแต่ยังเฝ้าคอย				
16 ตุลาคม 2548 16:13 น.

รักนี้ให้เธอ

แตงเม

I     คำแรกให้เธอเป็นเจ้าของ
               LOVE คำสองให้เธอเป็นของขวัญ
               YOU  คำสามให้เธอเป็นรางวัล
                  3 คำนั้นเธอรักฉันฉันรักเธอ				
13 ตุลาคม 2548 23:58 น.

ความห่วงใย

แตงเม

ยามใดที่ใจฉันท้อแท้
                   อ่อนแอน้ำตารินไหล
                   มีเธอคอยเป็นกำลังใจ
                 ขอบคุณที่ห่วงใยนะคนดี				
13 ตุลาคม 2548 22:25 น.

สัญญารักแท้

แตงเม

แม้ม้วยดิ้นสิ้นฟ้า STAR ดับ
                THE SUN ลับขอบฟ้าหมดราศี
               แม้ THE MOON สิ้นแสงแห่งราตรี
                แต่ว่า I จะ LOVE YOU ตลอดไป				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแตงเม
Lovings  แตงเม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแตงเม
Lovings  แตงเม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแตงเม
Lovings  แตงเม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแตงเม