13 มีนาคม 2549 21:45 น.

บอกรัก...

แตงเม

รักใคร...รักไป...อย่าให้เห็น
             หัวใจคนไม่เยือกเย็นอย่างก้อนหิน
             บอกรักใคร...บอกไป...อย่าให้ได้ยิน
             คนเคยฟัง...อาจไม่ชิน...รินน้ำตา				
2 มีนาคม 2549 18:56 น.

ถ้ารัก.........

แตงเม

ถ้ามีแฟนให้ยิก
            ถ้ามีกิ๊กให้หยอก
            ไม่มีต้องบอก
            จะหยอกหรือยิก				
2 มีนาคม 2549 18:51 น.

ให้ตอบ...ด้วย

แตงเม

ถ้ารักให้ตอบ
                 ไม่ชอบให้ฉีก
                 ถ้าฉีกไม่ขาดกระดาษขอคืน
                 อย่าฝืนใจตอบ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแตงเม
Lovings  แตงเม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแตงเม
Lovings  แตงเม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแตงเม
Lovings  แตงเม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแตงเม