27 พฤศจิกายน 2546 09:37 น.

อิ่มงาม ในความเพ้อฝัน

แทนคุณแทนไท

อิ่มงาม ในความเพ้อฝัน				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท