20 ธันวาคม 2548 12:50 น.

ตัดทรมาน

แทนคุณแทนไท

...๑...
จะตอบความอย่างไรให้คลายเศร้า
ใครจักเข้าใจพี่ดวงนี้บ้าง
พี่ ฦ หมายทำลายรักให้หักกลาง
น้ำตานางช่างบาดเหน็บเจ็บหัวใจ
...๒...
ถามความนัยใจยังเหมือนเช่นเดือนก่อน
และยากคลอนอ่อนไหวไปไหนได้
จะเทวีบนสรวงชั้นสวรรค์ใด
มิอาจเทียบเทียมหทัยที่ให้เธอ
...๓...
นั่นและภักดิ์รักฉันที่มั่นนุช
พิศพิสุทธิ์เช่นนั้นมั่นเสมอ
บนทางแยกแปลกหวังยังเพ้อเจ้อ
คิดว่าเลอเลิศนักความรักเรา
...๔...
จนเมื่อถามความรักที่ปักใจ
กลับมีแต่อะไรที่ว่างเปล่า
ไขว่คว้า คว้าไม่ได้ แม้เพียงเงา
วันนงเยาว์ทิ้งเราให้รอเก้อ
...๕...
ขอบังอาจตัดขาดสวาทคู่
ใช้คำ ชู้ ก็ดูสัตย์ตระบัดเผลอ
แต่ยากสรรธรรมดาคำล้ำเลอ
สำหรับคนโง่เซ่อชะเง้อรอ
...๖...
ยิ่งคิด ยิ่งยากจะหักห้าม
เกรงขุ่นลามตามชิดสนิทหนอ
รู้สึกมากยิ่งหักยากที่หลากออ
เงียบเงียบ ก็พอ ขอเอาบุญ
...๗...
กลับมาชิดก็ผิดแล้วในวิสัย
ยิ่งใกล้กันเกินไปใครจักขุ่น
พี่จักห้ามมิให้จิตคิดเนรคุณ
รักน้องต้องการุญถึงเกียรติน้อง
...๘...
นึกสาสม สมเพศกิเลสนัก
อ้างความรัก หักถูก ปลูกสนอง
สร้างฐานทัดจัดเจตเขตครรลอง
เพื่อปิดป้องข้องขัดตัดธรรมา
...๙...
ที่เคยกอดยอดรักก็จักห้าม
ขืนหักความรู้สึกสิเน่หา
จะหาญหั่นบั่นทอนทรมาน์
กัลยา นวลอย่า พะว้าพะวัง
...๑๐...
เชิญเถิดจันทร์เทเวษนเรศเศร้า
ฉายแสงเนาคนเขลาเบาความหวัง
ทับมานย์นัยให้แหลกจนแตกปัง
สมกับความชิงชังโชคชะตา

แทนคุณแทนไท
พระอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๔๘
 				
8 ธันวาคม 2548 14:41 น.

พี่ขอรอเธอ นะที่รัก

แทนคุณแทนไท

อย่างเงียบเงียบ
วันโลกเยียบเฉียบเย็นเห็นไหมนั่น
มือเรากุมอุ้มมอบปลอบเงียบงัน
ว่าวันรุ่งพรุ่งนั้นมันมีทาง

อย่างช้าช้า
ท่ามกลางกาล เวลาคราไกลห่าง
ได้พิสูจน์พูดรักไม่หักจาง
คงมั่นหว่าง ครรลองที่ต้องเจอ

อย่างง่ายงาม
ไร้ทุกพจน์บทนิยาม งามเสมอ
แม้มิอาจเป็นอะไรที่เลิศเลอ
ขอเป็นคนที่เธอนั้นแสนรัก

อย่างหนักแน่น
ทั่วทั้งแผ่นแดนใจสุดไสผลัก
สำหรับเธอคนที่ฉันนั้นแสนภักดิ์
สุดที่รัก สลักมั่น ฉันนั้นมี

อย่างนานยาว
ทุกทางยาว ทุกก้าวหวังยังดังวี่
ลึกในส่วน ล้วนมากปรารถนาดี
เต็มในความมากมี ที่หัวใจ

อย่างช้าช้า
อักษราแม้ว่าเป็นดอกไม้
คงไสวบานทั่วทั้งหัวใจ
เป็นสวนรักเต็มในหทัยชาย

อย่างนิรันดร์
เชื่อมั่น นั่นคือทุกความหมาย
ไม่มีสักสิ่งใดให้ไหวคลาย
ภายใต้ หัวใจที่รักเธอ

อย่างเงียบเงียบ
แม้วันหนาวร้าวเฉียบเยียบเสมอ
ถึงดายเดียวเปลี่ยวกาย คล้ายรอเก้อ
แต่พี่ขอ รอเธอ นะที่รัก

พระศุกร์ที่ ๐๘ พฤศจิกาย์ ๔๘ / แทนคุณแทนไท
				
8 ธันวาคม 2548 09:40 น.

คุ้น

แทนคุณแทนไท

...คุ้น
สำหรับคุณเหมือนเคยได้รู้จัก
เหมือนใกล้ แต่ไกลนัก
เหมือนรัก เคยหักใจ

...คุ้น
สำหรับคุณ เหมือนคนเคยชิดใกล้
คล้ายคล้าย คล้ายบางใคร
เสียงรอย อาลัย ในใจคน

...คุ้น
สำหรับคุณ เหมือนเคยรู้สึกล้น
แค่คล้าย คุ้นบางคน
แท้แล้วหล่น พ้นหาย ตายสัมพันธ์

...คุ้น
สำหรับคุณ อุ่นหวามถามใจฉัน
"นั่นแค่คนที่เคยรู้จักกัน"
แหละนี่มัน ฉันคนเคยรู้จักเธอ

...คุ้น
สำหรับคุณ สำหรับคุณ คุ้นเสมอ
สำหรับฉัน สำหรับฉัน มันเพ้อเจ้อ
คนเคยเจอกลับเพ้อเผลอจดจำแทนคุณแทนไท / พระฤหัสบ์ ที่ ๐๘ พฤศจิกาย์ ๔๘				
6 ธันวาคม 2548 08:23 น.

เขาคือ

แทนคุณแทนไท

เขาคือ.

๑...
เขาคือผู้ให้กำเนิดเกิดก่อเกื้อ
ให้มีเลือดมีเนื้อสืบเชื้อสาย
คือแบบอย่างทางถูกของลูกชาย
คือพระผู้ทอดถ่ายความดีงาม
๒...
เขาคือเบ้าแบบอย่างทางชีวิต
ผู้พิชิตบั่นบากทุกขวากหนาม
ดุจแสงทองส่องโลกก่อนโศกลาม
คือนิยาม เมื่อหนามหนั่น บั่นศรัทธา
๓...
เขาคือแผ่น แดนฟ้านภากาศ
ผู้สามารถห่มหุ้มคลุมผืนหล้า
พระผู้เสกสายฝนหล่นพฺสุธา
สู้อาณาจักรกว้างว้างเวิ้งใจ
๔...
เขาคือแสงแห่งฟ้าเวลาเช้า
ยามอรุณอุ่นผ่าวหนาวแค่ไหน
โศกพลันคลายหายเศร้าในทันใด
ด้วยพระผู้ชี้ให้เข้าใจทาง
๕...
เขาคือผู้เมตตาคราพลาดผิด
คือเทพผู้ควรบูชิตเป็นแบบอย่าง
คือผู้ปลุกศรัทธาอันเลาลาง
ในระหว่างวันทุกข์ที่รุกนัย
๖...
เขาคือร่มไม้ใหญ่ให้แอบอิง
คือผู้คุ้มภัยทุกสิ่งที่กรายใกล้
วันโลกร้างห่างหวังจากใครใคร
มีเขาให้อุ่นไอไม่ให้กลัว
๗...
เขาคือผู้สอนธรรมคำพุทธะ
ให้ เลิก ละ ทุกสิ่ง ที่กลิ้งกลั้ว
อบายใดอย่าให้มาใกล้ตัว
พระผู้สอนให้รู้ชั่วในหัวใจ
๘...
เขาคือเขาขุนใหญ่อันไกลโพ้น
ซ่อนสัมผัสอันอ่อนโยนอ่อนโอนไหว
ปิดคะนึงอันลึกซึ้งถึงบึ้งใจ
เผยแต่แน่นหนักในหัวใจชาย
๙...
เขาอาจเป็นใครไหนของใครอื่น
แต่เป็นหลายสิบหมื่นล้านความหมาย
คือพระผู้มีแต่ให้ไม่เคยคลาย
เรามีวันนี้ได้เพราะ เขามี
๑๐...
เขาคือ พระผู้ เสียสละ
ผู้ยึดถือพันธะแห่งหน้าที่
ผู้ตั้งมั่นในธรรมและความดี
พระผู้มีแต่ให้ไม่เคยขอ
๑๑...
เขาคือใครในใจเล่าเราก็รู้
มิอาจกู่ก้องหมด ทดคำพ่อ
น้ำในตา แต่ละหยดที่รดออ
อยากบอกพ่อ ว่าลูกรัก และคิดถึง
 
สำหรับผมถ้าใครถามว่าเมื่อนึกถึงพ่อนึกถึงสิ่งใด
มีมากครับที่ให้นึกเปรียบถึงท่าน
แต่ไม่ว่าจะเปรียบท่านเป็นอะไรก็ตาม
ก็คงไม่สามารถทดแทนได้หมดที่ระลึกถึงในพระคุณ
บางอารมณ์อาจตรงกับนิยามของใครๆ
หรือบางทีก็ผิดเพี้ยนไปจากบางพ่อแหละบางลูกที่ได้สัมผัสกัน
แต่เหล่านั้น เป็นเพียงสิ่งที่พ่อทำแล้วลูกๆอย่างเราๆรู้สึก
ซึ่งต้องยอมรับครับว่า
ยังมีอีกหลายอย่างที่ท่านทำ แล้วเราไม่อาจรับรู้ได้
พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ใครๆในแผ่นดินนี้
สมมุติว่าคือ วันที่ระลึกถึงพ่อ

ด้วยหัวใจแหละปัญญาอันน้อยนิดที่พอจะระลึกคุณท่านได้
จึงเขียนกลอนสำหรับพ่อครับ...

พระอาทิตย์ที่ ๐๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ / แทนคุณแทนไท
				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท