24 กุมภาพันธ์ 2551 15:57 น.

:::ดีใจ มีเธอเป็นที่รัก:::

แทนคุณแทนไท

...๑...

ดีใจ มีใครเป็นที่รัก
ลืมเหงาเร้ารู้จัก ความรักเอ๋ย
จากที่ไม่มี และไม่เคย
ได้มาเอ่ย มาอ้าง อย่างยินดี 

๒...

มีใครดีกว่า ไม่มีใคร
ยิ่งใจ มีใจ ยิ่งไหวถี่
เคยแต่ได้ยิน บทกวี
มารู้สึกดีดีเมื่อมีใคร 

...๓...

มีใจมีใครเป็นที่รัก
มารู้ใจรู้จักรู้หวั่นไหว
รู้ที่ไม่เคยจะเข้าใจ
มารู้จักรู้ใจเมื่อใครคุม 

...๔...

ไม่มีใคร หัวใจไม่เป็นไร
แต่ไม่มีบางใครใจร้อนรุ่ม
ยิ่งกว่า เงาเหงาเคยเร้ารุม
เกี่ยวกุม ไปทั่วทั้งหัวใจ 


พระอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๕๐ / แทนคุณแทนไท
				
10 กุมภาพันธ์ 2551 20:44 น.

:::น้อยใจ:::

แทนคุณแทนไท

นิจจาใจ
ก้องหทัยไยหยันบั่นศักดิ์ศรี
ทุกความงด ความงาม ความเคยมี
ท้นฤดีแหลกยับดับลงพลัน

เธอประณามหยามเหยียดเกียรติยศ
ใช้คมพจน์หยามหยาบวาบคำหยัน
แววตาเดียดฉ์เสียดสีทุกวี่วัน
คอยลงทัณฑ์ ฉันไว้ไร้ปรานี

ทุกทางที่ก้าวย่างช่างร้างมิตร
หนาวเหน็บจิตพิษพ่ายยากหน่ายหนี
มีแต่โศกวิโยคเศร้า เล่าไพรี
ที่ราวีรานรุก ทุกก้าวเดิน

พลั้งพินาศพลาดหวังทั้งยังรัก
เพราะพ่ายแพ้แก่ศักดิ์ สรรเสริญ
ท้ายสุดใจเจ็บช้ำซ้ำยับเยิน
ยากเผชิญเกินเก็บที่เหน็บทรวง

น้อยใจ....
ทั้งที่หอบมอบหทัยให้ไม่หวง
ยังคงเปล่าคุณค่าประดาปวง
มาเล่ห์ลวงได้หนานิจจาใจ

.......................................

แทนคุณแทนไท / พระอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพ์แห่งรัก ๒๕๕๑				
9 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.

:::ฉันใช้ "หัวใจ" รัก:::

แทนคุณแทนไท

แด่... เธอ "ที่รัก"จักไม่พยายาม... 
รักยากห้ามความรู้สึกลึกลึกได้... 
อย่าใช้ เหตุผล มากกว่าหัวใจ... 
รักไม่ได้ อยู่ได้เพราะสิ่งนั้น...

อย่าคิดว่า... 
ท่ามกลางกาลเวลาที่เปลี่ยนผัน... 
อาจหยุดโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนคืนวัน... 
เราไม่ได้รักกันเพียงวันนี้...

เถิดยอดรัก... 
ถึงด่วนปักใจพลีฤดีปลี่... 
ถึงไหวหวั่นสั่นซ่านทั้งมานมี...
ก็ยังดี กว่าไม่รู้สึกอะไร....

แรกพบ...
ก็อยากพบ อยากพบ พบกันใหม่...
อย่าให้เป็นแค่ลมที่พรมนัย...
ฉันอยากเป็น อะไร มากกว่านั้น...

ฝากรัก...
มากกว่ารัก ภักดี ฤดีมั่น...
มากกว่ากัน ปรารถนา ให้กายกัน...
ฉันอยากเป็น กว่านั้น จะได้ไหม...

จักไม่พยายาม... 
รักยากห้ามความรู้สึกลึกลึกได้... 
จักไม่ใช้ เหตุผล มากกว่าหัวใจ... 
รักไม่ได้ อยู่ได้เพราะสิ่งนั้น...   
.................................................
แทนคุณแทนไท / แด่เดือนแห่งรัก ๒๕๕๑				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท