18 สิงหาคม 2551 14:08 น.

...ฝันฝาด...

แทนคุณแทนไท

๑...
อะไร! หายไปในสายลม
ลับลึก ในอารมณ์ความรู้สึก
ดิ่งลง ล่วงล้ำ ณ สำนึก
จดจาร จารึก ในความจำ
๒...
จากเพื่อ เพ้อถึง พึงถาม
เอ๋ยความ รู้สึก ระทึกระส่ำ
เหงาเหงา ง่ายง่าย เงียบงำ
เยือนย้ำ แต่คิดถึง ซึ่งทรมา
๓...
ค่ำซึ่ง เงียบงัน เห็นฝันฝาด
ประหวัดหวาด วกวาดปรารถนา
ใครหนอ ลับไปไม่เคยมา
นั่น! ความเหว่ว้า ของใครกัน
๔...
หายไป หายไป ในสายลม
คิดถึงเธอ ก็ซึ้งซม แต่ในฝัน
งดงาม ก็งามแต่ในนิรันดร์
กับเปล่าว้าง ปัจจุบัน ฝันเดียวดาย

...บทส่งใจ... 
บางตื่นก็พบว่า
ปรารถนาบางอย่างหายไป และมิรู้ว่าอยู่แห่งหนไหน
ในความฝัน จึ่งมีแต่ฝันฝาด
ที่งดงามเป็นนิรันดร์อยู่ในฝันนั้น
แต่.
เป็นความว้างดาย ในความจริง

พระจันทร์ที่ ๑๘ สิงห์ ๕๑ / แทนคุณแทนไท
				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท