8 กันยายน 2551 18:31 น.

โลกงดงามด้วยความรัก

แทนคุณแทนไท

๑...
ขอให้โลกงดงามด้วยความรัก
ให้เธอได้ รู้จักคนแปลกหน้า
มีน้ำค้างหยดว้างกลางดวงตา
และดอกไม้แต้มค่า ราคาใจ

๒...
แย้มรอยยิ้มพิมพ์ไว้ ในใจมิตร
เปิดประตูความคิด ความรักใคร่
ทีละ หนึ่งน้อยค่อยเป็นไป
จากภายใต้ภายในหัวใจเธอ

๓...
ประตูใจเปิดใต้หน้าต่างตา
ประโลมความปรารถนา สนองเสนอ
เอาความ ดีงามมาบำเรอ
ประเจิมหัวใจเธอให้งดงาม

๔...
ความรักที่เธอพลีนี้งามนัก
จงรู้รัก รู้หักและรู้ห้าม
อย่าปล่อยให้ไฟรักนั้นเลยลาม
เป็นไฟความขุ่นข้องหมองอุรา

๕...
โลกของเรายังงดงามด้วยความรัก
เสลาสลัก ด้วยรักกันถ้วนหน้า
และจักเป็นเช่นนั้นนิรันดร์มา
ทบเท่า ปรารถนาที่อยากเป็น


พระจันทร์ที่ ๘ กันยา ๒๕๕๑ / แทนคุณแทนไท				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท