19 กันยายน 2555 14:42 น.

จมปลักใจ...

แทนคุณแทนไท

ภูมิใจหรือ
ที่มีมือไว้ทำร้ายทำลายเขา
มีสมองครองความทรามมัวเมา
ไร้แม้เงาแสงสายธรรมฉายใจ

สร้างแต่บาปหยาบช้าทารุณเหลือ
ไม่เคยเกื้อการุณคนหน้าไหน
สกปรกรกสุธาคนค่าไร้
จมปลักใจใฝ่ชั่วกลั้วอาจม

ขอผลกรรมที่ทำไว้ได้ตามล่า
เจ็บกายใจไปกว่าจะสาสม
ให้ปวดซ้ำช้ำเศร้าร้าวระทม
ให้ขื่นขมตรมทวีชั่วชีวัน

อย่าได้มีที่รักไว้พักจิต
อย่าได้มีคู่คิดมิตรคู่ขวัญ
อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายพ่ายจาบัลย์
ถูกหยามหยันเย้ยเหยียดถูกเกลียดชัง

แล้วอย่าวอนเทพไท้ให้ยกโทษ
เทพจะโปรดให้พึ่งอย่าพึงหวัง
จงรอรับทุกข์ที่โถมโหมประดัง
จนกระทั่งตายอย่างไร้ คนเหลียวแล

สำนักกวีบุศรินทร์ / แทนคุณแทนไท				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท