28 กุมภาพันธ์ 2556 14:01 น.

เลือกกันอย่างไร...

แทนคุณแทนไท

page.jpgจะเลือกกันอย่างไร
เบอร์อะไรเขาว่าดี
อ้างนู่น และอ้างนี่
ใส่สี และสาดโคลน

จะให้เลือกอย่างไร
เลือกอย่างใจหรืออย่างโจร
อย่างนั้นหรืออย่างโน้น
จะเลือก อย่างไรดี

อย่างเธอหรืออย่างท่าน
หรืออย่างนั้นหรืออย่างนี้
อย่างมันหรืออย่างอี
เลือกอย่างดีเป็นอย่างไร

อย่างเก่าเหมือนอย่างเดิม
เขาเพิ่มเติมอะไรไหม
ทำแล้ว ทำอะไร
ไม่รู้ทิศ มืดมิดจริง

อย่างใหม่ไร้รอยต่อ
คดในข้องอในติ่ง
โจมตีใช่โจมติง
ขยายซ้ำ ขย่ำกลัว

จะเลือกเหมือนใจอยาก
แต่เลือกยากจนปวดหัว
ความเหี้ยมาเนียนัว
ความห่ามาท้าทาย

ไม่เลือกเราเขามาแน่
มันกันแก้กันฉิบหาย
คิดต่างก็ว่าควาย
พอคิดคล้ายก็ว่าโง่

จะเลือกกันอย่างไร
คงเลือกใครไม่โหวตโน
คราวก่อนก็เลือกโชว์
ได้ปูโง่ มาหนึ่งที ???

 (จะเลือกกันอย่างไร... เลือกไว้ใช้ใช่ไว้โชว์...คราวก่อนก็ทำโก้...ได้ปูโง่มาใช้งาน)

สำนักกวีบุศรินทร์ / แทนคุณแทนไท
				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท