20 กันยายน 2559 12:32 น.

ทำไมเราจึงรักกัน

แทนคุณแทนไท


สวัสดี หญิงสาวชาวโลกมนุษย์
นางผู้ที่พิเศษสุดเหมือนภาพฝัน
เทวีแห่งชีวิตนิจนิรันดร์
โชคชะตาอันงดงามตระการวิไล
เธอผู้สอนให้เพียรเรียนรู้รัก
เสลาสลักกับโลกที่โศลกไข้
มองแง่งามของส่วนปรารถนาใจ
ให้รู้เราทำไมต้องเกิด
มาซ่อมสร้าง มาสอนสั่ง จิตหวังวาด
ให้สมชาติชายทะนง อาจองค์สง่า
ให้ปันรัก ปันจริต คิดเมตตา
ขี้ความแปลกหน้าให้หมดไป
จากหนังสือรวมบทกวีคัดสรร เธอ "ยังมีรัก-คิดถึงกันบ้างไหม"
พระพุธที่ ๒๕ มีนาค์ ๕๘
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท