30 กันยายน 2547 11:08 น.

ส่งใจ เป็นแรงใจแด่ความสูญเสียคุณพ่อของคุณ ดาหลา (เพื่อนรัก)

แทนคุณแทนไท

เนื่องจากคุณดาหลาต้องสูญเสียคุณพ่อไปไม่มีวันกลับ ไม่มีโอกาสได้ไปแสดงความเสียใจ นโอกาสนี้ขอตั้งจิตให้ดวงวิญญาณคุณพ่อคุณดาหลาสู่สรวงสวรรค์ครับ...

แหละหวังใจส่งแรงปรารถนาดีเป็นแรงใจให้ดาหลาเพื่อนผู้แสนดีจงมีกำลังใจที่เข้มแข็ง......

คุณต้องก้าวต่อไป พ่อที่จากไปต้องอยากเห็นลูกเข้มแข็งครับดา...
อย่าท้อ ร้องไห้ให้เต็มหัวใจ แล้วเริ่มวันใหม่อย่างมีสตินะครับ เป็นกำลังใจให้...				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท