24 สิงหาคม 2549 17:56 น.

~~~เปิดกรุงวรรณกรรม~~~

แทนคุณแทนไท

ย่ำค่ำนี้ นั่งอ่านหนังสือเพลินเพลิน

เคยคิดขึ้นว่า ผู้รักอักษราทุกท่าน ถ้ากำลังนั่งอ่านบทกวีอยู่ กำลังรู้สึกสุขใจกับกวีบทใดหนอ

ได้ดั่งนี้ จึ่งแวะชวนเพื่อนๆ นำบทกวีอันเป็นแรงบันดาลใจ เป็นวรรคทอง หรือวรรคที่ติดอยู่ในความรู้สึก มาแลกเปลี่ยนกันครับ....

หวังว่ากระทู้นี้ จะนำความสุขมายังหัวใจรักบทกวีทุกท่าน

ขอเปิดด้วยบทกวีอันคมความรู้สึกบทนี้ครับ

~~~~~~
ถึงสุดรักสุดหมายสายสมร
ก็มิกล้าเอื้อมอรอัปสรสวรรค์
ระหว่าง "รักสูงค่า" กับ "ฐานันดร์"
เจ้าเท่านั้นชี้ชัดตัดสินใจ

โดย ท่านชุมพล ปิตุทิพย์
~~~~~~
เด็ดขาดจริงๆ				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท