19 ตุลาคม 2554 00:30 น.

ภาคประชาชนจะดูแลท่าน

แทนคุณแทนไท

สวนอุตหกรรมโรจนะ : มั่นใจ เราทำแนวป้องกันไว้สูงหกเมตร = พัง
นิคมอุตหกรรมไฮเทค : ไม่กังวล มีคันดินรอบนิคมสูงหลายเมตร = จม
นคมอุตหกรรมบางปะอิน : เราป้องกันไว้เต็มที่ แนวคันดินและกระสอบสองชั้น = ทะลัก
นิคมอุตหสรรมนวนคร : สบายใจได้ เรามีแนวป้องกันถึงสองชั้น สี่ถึงห้าเมตร = ตอนนี้แตกแล้ว
กรุงเทพมหานคร : ไม่ต้องกังวล แนวเขื่อนกันน้ำเราสูงกว่าระดับน้ำห้าสิบเซนติเมตร = ???

รัฐบาลอย่าตกใจ ขอให้มีสติ ... ภาคประชาชนจะดูแลท่าน				
18 ตุลาคม 2554 16:06 น.

คนสุพรรณต้องรับผิดชอบ

แทนคุณแทนไท

ถ้าปล่อยให้น้ำท่วมสุพรรณ ประเทศไทยคงไม่เสียหายขนาดนี้...

ความเสียหายครั้งนี้เกิดเพราะความเห็นแก่ตัวของคนคนหนึ่งจริงหรือไม่...				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท