4 มิถุนายน 2554 22:56 น.

ขอแช่งให้มันเป็นไป

แทนคุณแทนไท

 ... ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป 
พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต
สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุ
ได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง
ความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย...

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
แก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเฝ้า
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546
1018254ziqayvf5qd.gif				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท