18 ธันวาคม 2555 15:48 น.

ระบบความคิดที่บิดเบี้ยว

แทนคุณแทนไท

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายกล้านรงค์ จันทิก คณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงผลสำรวจของประชาชนจากเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ ยอมรับได้หากรัฐบาลมีการทุจริตและทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ตัวเองอยู่ดีกินดีว่า การสำรวจความคิดเห็นในลักษณะนี้ออกมาหลายครั้ง ในระหว่าง ปี  2554-2555 มีถึง 4 ครั้งและตัวเลขผู้เห็นด้วยกับคำถามเป็นตัวเลขที่สูง

 

การตั้งคำถามลักษณะนี้เป็นการชี้นำ และขัดกับหลักตรรกะ เพราะหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ประเทศชาติจะไม่เจริญรุ่งเรือง และหากถามคำถามในลักษณะนี้เรื่อย ๆ เกรงว่า จะทำให้เกิดการสับสน หากคำว่า ถ้า หายไป จะกลายเป็นว่า รัฐบาลคอร์รัปชั่นทุจริตและทำให้ประเทศรุ่งเรือง ตัวเองอยู่ดีกินดี เป็นเรื่องที่อันตราย และเชื่อว่าคนที่ลงคะแนนเห็นด้วยในผลการสำรวจนั้น ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการคอร์รัปชั่น แต่ตอบเห็นด้วยเพราะความสับสนของโพลล์ นายกล้านรงค์ กล่าว

 

นายกล้านรงค์ กล่าวต่อว่า ขอเรียนไปยังผู้จัดทำเอแบคโพลล์ ขอให้ตั้งคำถามว่า เชื่อหรือไม่ว่า ถ้ารัฐบาลมีการทุจริตแล้วจะทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อ แต่ถ้าหากผลการสำรวจออกมาว่า เชื่อเป็นจำนวนมาก คิดว่าบ้านเมืองคงไปไม่รอด จึงขอสะท้อนไปยังเอแบคโพลล์ว่า ขอให้คำนึงถึงการตั้งคำถามที่เป็นการชี้นำและอาจทำให้ประชาชนมีความเข้าใจผิดได้ว่าการคอร์รัปชั่น จะทำให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง

 

นายกล้านรงค์ กล่าวด้วยว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิด้า ที่ตั้งหัวข้อว่า คนไทยกับปัญหาคอร์รัปชั่น โดยมีผลออกมา ร้อยละ 76.63 มองว่าการคอรัปชั่นเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัญหากับประเทศชาติและยืนยันจะแจ้งเบาะแสหากพบการคอร์รัปชั่น จึงสะท้อนให้เห็นว่าโพลล์ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีความขัดแย้งกัน  ดังนั้น จึงเชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการทุจริตคอรัปชั่น.				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนคุณแทนไท
Lovings  แทนคุณแทนไท เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนคุณแทนไท