แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

....ผิว์ร่วงดินปลิวสิ้นเปล่า.....

plaing_piu

ผิดอะไรไม่รู้ว่ามีชนัก
โทษลงหลักเหมือนควักใจใครประหาร
น้อยหนึ่งชั่ว..หัวใจไม่ต้องการ
ไม่หน้าด้านนานยิ่งนิ่ง...หน้าบาง
 

มีอะไรมาฝากไม่อยากเห็น
ใจกระเซ็นเป็นทุกข์เสียทุกอย่าง
ขอหัวใจใครดีดีที่ต้องการ
จะอยู่นานหรือไม่..ไม่คำนึง
 

ว่าคิดผิดมหันต์เชื่อมั่นมิตร
จะถุกผิดอย่างไรไม่คิดขึ้ง
มิตรไมตรีมีค่ายังตราตรึง
แม้วันหนึ่งถึงเวลาต้องคลาไคล
 

ดอกหลิวนี้ผิว์ร่วงดินปลิวสิ้นเปล่า
มิหมายเอาสิ้นค่าให้มาไฉน
คนจะหายดอกไม้แห้งมิแล้งใจ
เก็บความรู้สึกดีไว้ให้นานนาน
 

เจ็บเพราะใจใครย่ำว่าคำเจ็บ
เพียงรอยเล็บเหน็บข่วนผิวนวลกร้าน
เจ็บกี่หนทนกี่ครั้งยังชื่นบาน
มิสามานย์สันดานชั่วกลัว				
1482   8   0     love  
-->