แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

เพชรงามความแกร่งกล้า

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. อันความซื่อตรงยิ่งนั้นจริงแท้มิปรวนแปรแม้ใครใคร่กล่าวหาหลังวิกฤติผ่านล่วงช่วงเวลายังพบว่า "เพชรงาม" แกร่งตามเดิม๒. แม้หมู่พาลรานรบย่อมจบสิ้นจึงพังพินท์สิ้นแง่ตั้งแต่เริ่มธรรมคุ้มผู้ครองธรรมนำต่อเติมธรรมจึงเสริมแผ้วถางเปิดทางดี๓. อันเพชรแกร่งแข็งกล้าย่อมปรากฏความหมดจดงดงามแวววามศรีเฉกคนซื่อตรงท่าทุกนาทีหมู่ไพรีย่อมพินาศทุกชาติพลัน                    ด้วยความหวังดี                  ผศ.เกรียงไกร รอบรู้      (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)                 ๘ พ.ย. ๒๕๕๙; รังสิต; วันฝนพรำ				
1454   0   0     love  
-->