แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

โพลงเพลิง

ตราชู

โพลงเพลิง

ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒

	ประชันโรจน์ ประโชติรุ่ง
เชวงพลุ่งชวาลเพลิง
กระจรหลายกระจายเหลิง
สมัยเลื่อนเสมือนลาง

	มะโรงพรรษ มิรัฐแผ้ว
ตะลอนแถวตลอดทาง
สยดมองสยองหมาง
อเนกหม่น อนลมี

	ระวังไฟระไวฟุ้ง
อุสุมปรุง อสูรปรีดิ์
ตะบิดสัตย์ เตอะบัดสี
ขนัดส้องคะนองทราม

	ริถมให้ ฤทัยหิน
เพราะพลิกลิ้นพระเพลิงลาม
สนองเคียด เสนียดคาม
กระด้างเขื่องกระเดื่องขัง

	มลากฝ่ายมุลายแฝง
ประยุกต์แย่ง ประโยชน์ยัง
ประเทืองเภท ประเทศพัง!
ทุเรศผล ทุรนโพย

	พะวงคว้าผวาไขว่
เสาะหวังได้สวรรค์โดย-
เมลืองแห่งมิแล้ง, โหย
สุขุมหา สิขาหาย

	เสลารักสลักรั้ง
วิบูลหวังวิบัติวาย
คะนึงอางขนางอา				
1012   2   0     love  
-->