แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

โลกจินตนาการ

ปราณรดี

มืดหม่นบนฟ้าหมอง
คลั่งคะนองร้องกู่บ้า
หยาดฝนหล่นลงมา
หยดน้ำตาแต้มหน้านอง

ผวาฟ้ามืดมิด
ในดวงจิตยังคิดปอง
ฝันเรื่องเมลืองรอง
เป็นเจ้าหญิง เป็นเจ้าชาย

สาวน้อยปูนปลาสเตอร์
เธอถูกปั้นปลุกความหมาย
สีสันเสกระบาย
ถ่ายทอดฝันอันงามตา

เปลวเทียนดังเขียนวาด
ภาพพิลาสได้ทรงค่า
สะท้อนวอนเวลา
เป็นเรื่องราวเล่านิทาน

เหมือนมอบไมตรียื่น
น้ำใจชื่นดับฟุ้งซ่าน
ฟ้าฝนหล่นเนิ่นนาน
โลกขับขานแม้มืดมน

ตุ๊กตาหน้าใสใส
แสงเทียนไล้ให้เงาวน
คิดถึงเจ้าหญิงซน
ถึงสาวน้อยถึงชีวิต

มิหม่นแม้ฟ้าหมอง
โลกจะก้องซ้องถูกผิด
มีฝันกล่อมห้วงคิด
ปลูกต้นจินตนาการ.				
3509   5   0     love  
-->