แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

ไ ม่ น่ า โ ก ร ธ

namsaiมีเรื่องใดน่าโกรธอย่าโทษใคร 
  โทษที่ใจเราผิดไม่คิดยั้ง
    พยาบาทโกรธแค้นและชิงชัง
     ในใจสั่งสมไฟไร้ปัญญา

ไม่พึงใจพอใจใครก็มี
  ความไม่ดีต่างย่อมรู้คู่กันหนา
   โลภ โกรธ หลง มีกิเลสธรรมดา
     แต่อย่าให้..เดินหน้า..นำพาไป

อภัยได้..อภัย..ให้เขานะ
  เลิกลดละฝึกให้เป็นนิสัย
   อย่าเอาโกรธนำหน้าจะมีภัย
     จองเวรไปไม่มีสุขทุกข์ใจฟรี..

เราก็้ร้อนเขาก็ร้อนทั้งสองฝ่าย
  โมโหร้ายเหมือนไฟลามไล่ที่
   ถอยก่อนได้ยอมก่อนเถอะคนดี
     ใจเย็นมีค่อยกลับปรับเข้าใจ

เพราะหนึ่งครั้ง..ที่เรา..ให้อภัย
  คือปลดไฟ..หนึ่งกอง..ออกไปได้..
   ไฟโกรธเ				
1699   13   0     love  
-->