แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

ไม่เตรียมตัว

อ.วรศิลป์

ฝนตกมาห่าใหญ่แต่ไม่มีอะไรใส่น้ำฝนน้ำฝนจึงเป็นน้ำโคลนที่เอ่อท้นปนดินไปหลายคราวในชีวิตนึกย้อนคิดถึงลาภใหญ่ผ่านเข้ามาไม่เตรียมใจหยิบคว้าไม่ได้...ไม่พร้อมเอง				
599   0   0     love  
-->